YAKUPAĞA KÜLLİYESİ

“Külliyenin ilk yapımını başlatan Yavuz Sultan Selim’in Hocası Hâlimî Çelebi’dir. Kanunî Sultan Süleyman’ın Hazine Reisi Yakup Ağa, 1547 tarihinde camiyi tamir ettirir, mektep, medrese ve imarethane binalarını ilâve edip vakıf gelirleri tahsis eder.

Şehre hakim bir noktada, 4484 metrekarelik geniş bir alana kurulmuş olan külliyenin, zamanında muhteşem bir kültür ve sosyal hizmet merkezi olduğu anlaşılmaktadır…

Osmanlı’nın en parlak döneminde Yakup Ağa, gerçekten külliyeyi imparatorluğun o günkü ihtişamına yakışır tarzda inşa etmiş ve en küçük ayrıntıyı bile ihmal etmeden müessesenin idari, mali düzenini kesin esaslara bağlayan bir vakfiye düzenlemiştir…

Külliye, 2004 yılında Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık’ın gayretleriyle restorasyon geçirmiş, çok güzel bir görünüme kavuşturulmuştur.

Cami, kesme taştan ve itinalı bir işçilikle yapılmıştır. Taş süsleme unsurları, son cemaat mahallinden itibaren hemen dikkat çekmektedir. Sağ ve sol baştakiler çok köşeli, ortadakiler yuvarlak olmak üzere dört adet sütun üzerinde duran beş kemerli ve üç kubbeli son cemaat mahallinin döşemesi de taştır. Sütun başlıkları baklava dilimi motiflerle süslüdür.

Etrafı silmelerle çerçevelenmiş olan taç kapının söveleri ve basık kemeri renkli mermerden geçme tekniği ile yapılmış olup göz kamaştırıcıdır. Kapının kemeri üzerinde hat sanatının nadide örneklerinden olan kitabe bulunmaktadır.

Külliyenin güneybatı köşesinde yer alan medrese, yerleşim ve görünüm bakımından çok güzel ve estetiktir. Dershanelerin bulunduğu bölümün doğu cephesinde şehre hakim bir konumda genişçe bir sofa bulunmaktadır. “ (1)

Yakup Ağa Külliyesi, Kastamonu’nun sembolü yapılardan biridir. Günümüzde külliyenin işlev kazandırılan bölümlerinde ziyarete gelen insanlara hizmet verilmekte, Kastamonu mutfağından örnekler sunulmakta, çekme helva yapımı izlenebilmekte, Kastamonu el sanatları, baskı işleri insanların beğenisine sunulmaktadır.

Yazımı aşağıdaki şiirimle bitiriyor ve Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Saygı ve sevgilerimle…

YAKUPAĞA’DA BİR RAMAZAN AKŞAMI

Bir Ramazan akşamı

Seni seyretmek

Bir başka güzeldir Yakupağa’dan.

 Pırıl  pırıl ışıklar içinde seni,

Kandiller yanmış minareleri

Eski, ahşap evleri seyretmek

Bir başka güzeldir.

     Atalarımın sihirli elleri

    Dokunmuş her yerine,

    Seyrederken seni,

    Dalar giderim eskilere,

    Kanuni’nin Kilercibaşısı

    Yakupağa gelir gözlerimin önüne.

    Der ki:

    “Bu caminin kapısı,

    Her zaman sevinçle açılsın.”

Ve sonra okunan ezanla uyanırım rüyadan.

Bir Ramazan akşamı

Seni seyretmek

Bir başka güzeldir Yakupağa’dan…

------------

Kastamonu Camileri- Türbeleri ve Diğer Tarihi Eserler / FAZIL Çifçi

Kastamonu Belediye Başkanlığı Yayını

YORUM EKLE