SÜLEYMAN YÜCEL’İN ESERİ: SARI SALTUK, ATABEYGAZİ HÜSAMETTİN ÇOBAN VE KUHİSTAN (KASTAMONU)’NUN FETHİ

Eski Kastamonu Belediye Başkanı ve Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Süleyman Yücel’in yazarı olduğu, Kastamonu Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğr. Gör. Semra Altıkulaç’ın baskıya hazırladığı, Dt. Ekren Esen ve ailesinin basımına katkı verdiği “Sarı Saltuk, Atabeygazi Hüsamettin Çoban ve Kuhistan (Kastamonu)’nun Fethi” adlı eser Hazret Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı yayınları arasında yayınlandı.

Kitaba Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı adına yazılan önsözde şunlar yazılmış:

“Oğul! Ey Oğul,

İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar akşam ezanında ölürler. Unutma ki dünya senin sandığın kadar büyük değildir. Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür.

Vatan, bazılarına göre ilkbaharda yaylalarda açan kır çiçeği, bazılarına göre de al bayrağa sarılı nazlı bir gelindir. Vatan, ömrü akşam ezanı ile son bulmayan, her karış toprağını kanlarıyla sulayan; dini, tarihi, ülküsü bir olan insanların sahiplendiği, benim dediği, ulu dağ başlarında korkusuzca, özgürce haykırabildiği yerdir. Hani Mithat Cemal Kuntay’ın şiirinde:

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” dediği işte böyle bir şey. Biz de şiirimizden esinlenerek diyoruz ki:

 “Vatan denen nazlı gelin, erde şan ister.

 Büyük devlet kurmak, büyük kan ister.”

Bu düşünceyle yola çıkan Türkmen boyları, Türkmen yiğitleri geriye dönmeyi hiç düşünmeden, başlarında Atabey Gazi Hüsamettin Çoban Bey, beraberinde İshak’ı Rumi, Abdal Hasan, Bostan Dede, Muzafferettin Yavlak Arslan, Yir Alagöz ve daha binlercesi… Hiçbirisi geri dönmedi ama Kastamonu bizlere yurt oldu. Vatan oldu…”

Önsözde bahsedilen Kastamonu’nun yurt oluşu, eserde üniversite öğrencileriyle yapılan tarih sohbetlerindeki soru- cevap  şekliyle verilmiş.  Bu bilgilerin yetkililer tarafından öğrencilere aktarılmasındaki kaynağın da “Saltukname” olduğu ifade edilmiş. Saltukname; miladi 1480 yıllarında Ebu’l Hayri Rumi isimli bir alim tarafından Cem Sultan’ın isteği üzerine kaleme alınmış bir eser.  

Kitabın ikinci bölümünde Saltukname ve konu ile ilgili ön açıklama ile orijinal Saltukname sayfaları da esere konulmuş.

Eserde; metinlerdeki yer ve şehir isimlerinin Prof. Dr. Cevdet Yakuoğlu’nun, Uluslar arası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi’nden (Cilt: 5 Sayı:16) alındığı ifade edilmiş.

“Bu toprakları bizlere yurt yapan, vatan yapan o büyük insanlara minnet ve şükran duygularıyla… Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” diye eserini takdim eden Süleyman Yücel Başkanımı bu güzel çalışma için tebrik ediyorum. (1)

----------------------------

(1) Sarı Saltuk, Atabeygazi Hüsamettin Çoban ve Kuhistan (Kastamonu)’nun Fethi / Süleyman E. Yücel

Koru Yayın Grubu: koruyayinlari@gmail.com / 0212 435 35 45

YORUM EKLE