MEMLEKET PARTİSİ:‘Halkın yönetimini kuracağız’

MUHARREM İnce’nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi İl Başkanı Mustafa Başesgioğlu, düzenlediği basın toplantısında partinin kuruluş amacı ve yapacakları projeleri kamuoyuna aktardı.

MEMLEKET PARTİSİ:‘Halkın yönetimini kuracağız’
banner72

Memleket Partisinin hedefleri ve projelerini anlatan İl Başkanı Başesgioğlu, şöyle konuştu; “Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül 2020’de ‘Memleket Hareketi’ olarak ‘halk için halkla birlikte siyaset’ diyerek yola çıktık. Memleket Partisi, ülkenin her yanında gönüllü olarak harekete geçen kitlelerin inancı, isteği ve güveni sonucunda doğdu. Siyasete inancını yitirmiş, siyasetten dışlanan herkes için bir umut oldu. Partimiz, toplumsal sorunları çözme kapasitesine sahip, doğru politikaları kararlılıkla ve cesaretle uygulayacak bir iradenin vücut bulmuş halidir. Layık olmadığı şekilde dar bir alana hapsedilen halk iradesinin kendisiyle birlikte akacak bir mecra bulmasıdır. Kurumaya yüz tutmuş farklı nehirleri yeniden coşturacak ve maviliklerde buluşturacak bir hayata geçirme kudretidir. Köklerimizi Cumhuriyetimizin anti-emperyalist, kamucu, halkçı, devrimci ve laik dünya görüşünden alıyoruz. Gövdemizi çağdaş, demokratik ve bilimsel dünyanın evrensel değerleri oluşturuyor. Dallarımızdaki çiçekler ise Anadolu’nun hümanist ve kadim aşk bilgeliğiyle hayata kucak açıyor. Ebedi yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet hedefi ile yol almak; Terörün her türlüsünü reddetmek; dil, din, ırk, mezhep başta her türlü ayrımcılığa karşı çıkmak; Doğaya ve çevreye saygılı olmak; Siyasetten rant elde etmeye dur demek; Kadına şiddete ve çocuk istismarına tavizsiz olmak duruşumuzu belirliyor ve bu altı ilke yolumuzu aydınlatıyor. “Anavatan, Yavru vatan, Mavi vatan, Gök vatan bir bütündür, parçalanamaz!” kararlılığıyla yüreklerimiz atıyor. Ülkesine bağlı, milli egemenliği esas alan, toplumun değerleriyle barışık kadrolarımız halkın iktidarını kurmak ve halka hizmet için gün sayıyor. Partimiz, “Cumhuriyetçi Demokrat” bir felsefeyi benimsemektedir. Cumhuriyetçi demokrasi anlayışıyla, anayasal devleti, temel hakları, kuvvetler ayrılığını, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu, toplumsal örgütlenmeyi, kadın haklarını, farklı yaşam tarzlarına saygıyı, ekonomik ve sosyal hakları korumayı, yereli güçlendirmeyi içeren laik demokratik bir cumhuriyeti amaçlamaktayız. Milli iradeyi hâkim kılacak, Halkın Yönetimi’ni kuracağız. Yüce Meclis’i yasama ve denetleme yetkisini kullanan, temsilde adalet ilkesinin gerçekleştiği kurum olarak güçlendireceğiz. Yargıyı tarafsız ve bağımsız kılacağız. Planlı Demokratik Ekonomi, 3D Devlet Modeli, Mavi-Yeşil Politikalar, Hayal Kurduran Nitelikli Eğitim Sistemi, Dayanışmacı/Bölüşümcü Sosyal Refah Ağı, Cumhuriyet Sözleşmesi ile ülkemize umut olacağız” dedi.

“3D DEVLET MODELİMİZ İLE YOLSUZLUKLARI ÖNLEYECEK”

Partisinin ekonomi, eğitim ve sağlık alanlarındaki planlarını da anlatan Başesgioğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Planlı Demokratik Ekonomi’, dar çıkar çevrelerinin değil, geniş halk kesimlerinin tercihlerini göz önüne alan, katılımcı, sürdürülebilir ve kalkınma odaklı bir yönetimi ifade etmektedir. Ülkemizin üretici güçlerine yol gösterecek uzun dönemli kalkınma planları yaparak, onları kuralsız ve haksız rekabete dayalı, siyasi patronaj ilişkileri ile işleyen ekonomik sistemden kurtaracağız. Kurumların kendilerini değişen ve gelişen koşullara uygun olarak yenileyebilmelerini sağlayacağız. Endüstri 5.0 ve Toplum 5.0 devrimlerinin 8 ilkelerini evrensel ölçütler olarak koyacağız. Bu ölçütlere yerel birikimlerimizi ve deneyimlerimizi katacağız. Kamu yönetimi için benimsediğimiz Dürüst, Dijital, Denetlenen (3D) devlet modelimiz ile yolsuzlukları önleyecek, devletin her türlü eylem ve işlemini yargının, yasamanın, kamuoyunun denetimine açacak, hayatı kolaylaştıracak; üretim, ulaşım, iletişim, eğitim, sağlık, güvenlik altyapısını güçlendirecek, kırsal-kentsel gelişim farkını azaltacak, kentleri yaşanabilir kılacağız. Tüm atama ve hizmet içinde yükselmelerde liyakati temel alacağız. Vatandaşların devlete tekrar “güven” duymasını sağlayacağız. Dijitalleşmeyi, bireylerin hayatını denetlemek, özgürlüklerini sınırlamak için değil, hayatı kolaylaştırmak, mal ve hizmet üretmek, büyük ve güvenilir veri sağlamak ve teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek için demokratik bir araç olarak kullanacağız. Kamu öncülüğünde tarım ile gıda, ulaşım, sağlık, su ve enerji kaynakları, ekolojik işletmeler alanlarında bütüncül ve akıllı bir dönüşüm başlatacak; üretim, istihdam, refahın adil dağılımı konularında özel sektör, yerel yönetimler ve üçüncü sektörle birlikte çalışacağız. Ekolojik bütünlüğü korumayı amaçlayan “Mavi-Yeşil Politikalar” üreteceğiz. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan depreme hazırlıklı olmayı hedefleyen bir afet yönetimi politikası oluşturacağız. Fırsat eşitliğine dayalı, ücretsiz ve kesintisiz, bilimsel, çağımızın teknolojik gelişmeleriyle uyumlu, gençlere hayal kurduran ve hayallerini gerçekleştirme imkânı veren nitelikli bir eğitim modellemesi için seferberlik başlatacağız. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştireceğiz” diye konuştu.

“BARIŞACAĞIZ, BÖLÜŞECEĞİZ, BÜYÜYECEĞİZ”

“Küresel eşitsizlik olgusu nedeniyle en çok zararı sosyal refah devleti görmüştür” diyen İl Başkanı Mustafa Başesgioğlu, şunları kaydetti; “Sosyal yurttaşlık anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan her yurttaşımıza sosyal güvence sağlayacak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kamucu anlayışı benimseyeceğiz. Kimsenin açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten dolayı sosyal ve insani felakete sürüklenmediği Dayanışmacı/Bölüşümcü Sosyal Refah Ağını sivil toplum ve yerel yönetimlerle birlikte oluşturacağız. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve kuruluş ilkelerini benimseyen yeni, sivil ve özgürlükçü bir Cumhuriyet Sözleşmesi ile toplumsal barışı sağlayacağız. Her türlü dinsel, mezhepsel, etnik kimliğin üzerinde yer alan, bütünleştirici ulus anlayışını sahipleneceğiz. “Yarınlar hepimizin!” anlayışıyla toplumun mutsuzluğunu, sisteme duyduğu güven bunalımını, gelecek kaygısını aşacak, insani gelişmişlik endeksinde üst sıralarda yer alarak özgür bir ülke olacağız. Böylece Türk Milleti olarak; “Barışacağız, Bölüşeceğiz, Büyüyeceğiz!” Hayalimiz toplumsal barış ve mutluluğumuzun gökyüzü enginliğinde, toplumsal adaletimizin deniz duruluğunda mavi olduğu bir Türkiye’dir. Partimiz, büyük Türk Milleti’nin zorlukları ve engelleri her zaman aşmasını bilmiş çelikten iradesinin yansımasıdır. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara memleket-adalet, vicdan-iş mavi ekseninde verilen aydınlık yanıttır. Memleket Partisi, el birliğiyle, yürek birliğiyle, akıl birliğiyle bir uygarlık hikâyesi yazmak üzere siyaset sahnesinde yerini almıştır. Bizler yürekli, onurlu insanların yaşadığı, mutlu, barış içinde ve adil bir memleketin hayalini canlandıracağız; o hayal için hep birlikte çalışacağız ve halkımızla birlikte; geleceğimizi geri alacağız”. (Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER