21
Haz 2022
Düşman edinme bilinci

Düşmanı bilmek yetmez; düşmanlığına göre muamelede bulunmak, lüzumlu silahları kuşanmak ve tedbirleri almak da gerekir. "Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (şeytan),...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2022
Bereket

Bazı kavramları günümüzün modern ve seküler telakkileri çerçevesinde anlamak ve anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz ve maalesef çoğu zaman anlayamıyoruz. Çünkü mevcut eşya ve dünya algısıyla bu, pek mümkün değil. Gelenekselci ekolün...

MAKALEYİ OKU