Personel alınacaktır

Personel alınacaktır

Personel alınacaktır
banner72

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA PERSONEL ALIMI İLANI

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
GENEL ŞARTLAR

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  1. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
  1. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
  1. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
  1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  1. Türk ceza kanununun53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilanı görüntülemek için tıklayınız.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER