TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

TOSYA KAYMAKAMLIĞI Milli Emlak Şefliği

Abdulillah Altun
Abdulillah Altun Tüm Haberleri

İLAN
TOSYA KAYMAKAMLIĞI
Milli Emlak Şefliği
1-Aşağıda bilgileri verilen taşınmazların satışı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Tosya Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
İLİİLÇESİMAHALLE / KÖYADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜ VASFI (CİNSİ)İMAR DURUMUTAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
KastamonuTosyaSevinçören  Köyü150223.286,85 m2Ham Toprakİmarsız220.000,00 TL44.000,00 TL24.04.202410:30
KastamonuTosyaÇaybaşı Köyü141321.075,46 m2Tarlaİmarsız102.000,00 TL20.400,00 TL24.04.202410:45
KastamonuTosyaBayat  Köyü23513520,50 m2Tarlaİmarsız30.000,00 TL9.000,00 TL24.04.202411:00
KastamonuTosyaKargın Köyü1035581,86 m2Arsaİmarsız110.000,00 TL22.000,00 TL24.04.202411:15
KastamonuTosyaDağardı Köyü10132218,32 m2Tarlaİmarsız26.000,00 TL5.200,00 TL24.04.202411:30
KastamonuTosyaSofular Köyü283132.911,77 m2Tarlaİmarsız350.000,00 TL70.000,00 TL24.04.202414:00
KastamonuTosyaKarasapaca Köyü29212.938,99 m2Arsaİmarsız675.967,70 TL135.193,54 TL24.04.202414:15
KastamonuTosyaKüçüksekiler Köyü10732736,96 m2Ham Toprakİmarsız65.000,00 TL13.000,00 TL24.04.202414:45
KastamonuTosyaGökçeöz Köyü121311.590,98 m2Ham Toprakİmarsız250.000,00 TL50.000,00 TL24.04.202415:00
KastamonuTosyaGökomuz Köyü21514.754,82 m2Hali Araziİmarsız265.000,00 TL53.000,00 TL24.04.202415:15
KastamonuTosyaYukarıkayı Köyü219311.575,16 m2Ham Toprakİmarsız266.000,00 TL53.200,00 TL25.04.202410:30
KastamonuTosyaYukarıkayı Köyü1881033.849,32 m2Tarlaİmarsız501.000,00 TL100.200,00 TL25.04.202410:45
KastamonuTosyaSuluca Köyü4292841.113,89 m2Ham Toprakİmarsız303.000,00 TL60.600,00 TL25.04.202411:00
KastamonuTosyaSuluca Köyü4292831.301,43 m2Ham Toprakİmarsız355.000,00 TL71.000,00 TL25.04.202411:15
KastamonuTosyaSuluca Köyü4532297,84 m2Arsaİmarsız150.000,00 TL30.000,00 TL25.04.202411:30
KastamonuTosyaSuluca Köyü448670,10 m2Arsaİmarsız36.000,00 TL7.200,00 TL25.04.202411:45
KastamonuTosyaYavuzselim Mahallesi73261384,30 m2Tarlaİmarlı305.000,00 TL61.000,00 TL25.04.202414:00
KastamonuTosyaYavuzselim Mahallesi73264126,02 m2Bahçeİmarlı100.000,00 TL20.000,00 TL25.04.202414:15
KastamonuTosyaÇukur Köyü12337324,81  m2Ham Toprakİmarsız28.000,00 TL8.400,00 TL25.04.202414:30
KastamonuTosyaÇukur Köyü1371100,36  m2Ham Toprakİmarsız10.000,00 TL3.000,00 TL25.04.202414:45
KastamonuTosyaÇukur Köyü104217971,43  m2Ham Toprakİmarsız83.000,00 TL16.600,00 TL25.04.202415:00
KastamonuTosyaKösen Köyü11722834,13  m2Arsaİmarsız151.000,00 TL30.200,00 TL26.04.202410:30
KastamonuTosyaKösen Köyü11723810,71  m2Arsaİmarsız146.000,00 TL29.200,00 TL26.04.202410:45
KastamonuTosyaKösen Köyü11724813,50  m2Arsaİmarsız147.000,00 TL29.400,00 TL26.04.202411:00
KastamonuTosyaKösen Köyü11725788,04  m2Arsaİmarsız142.000,00 TL28.400,00 TL26.04.202411:15
KastamonuTosyaKösen Köyü11726809,09  m2Arsaİmarsız146.000,00 TL29.200,00 TL26.04.202411:30
KastamonuTosyaKarasapaca Köyü28813561,58  m2Arsaİmarsız113.000,00 TL22.600,00 TL26.04.202411:45
KastamonuTosyaKarasapaca Köyü28812383,17  m2Arsaİmarsız77.000,00 TL15.400,00 TL26.04.202414:00
KastamonuTosyaKarasapaca  Köyü2174374,91  m2Arsaİmarsız100.000,00 TL20.000,00 TL26.04.202414:15
KastamonuTosyaÇaybaşı Köyü148102.709,66  m2Tarlaİmarsız210.000,00 TL42.000,00 TL26.04.202414:30
2-İhaleye Katılacak isteklilerin,
a)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
b)İhalesine girecekleri taşınmazın hizasında belirtilen geçici teminatlarını Tosya Mal Müdürlüğüne yatırdıklarına dair vezne alındısı yada mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) banka teminat mektuplarını yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Taşınmaz satış  ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, temin olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,
c) Gerçek kişilerin TC. kimlik numarasını,tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,(Gerçek kişilerin Yasal Yerleşim yeri belgesi veya ikametgâh belgesi, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekâleten ihaleye katılacakların ise ayrıca noter tasdikli vekâletnamelerini,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin,yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri
3- İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler Tosya Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
4- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlardan (KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5- 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince; Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.(Satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşımazlarda 5.000 (Beşbin) TL yi bu sınırlar dışında ise 1.000,00 (Bin) TL yi aşması ve talep edilmesi halinde bedelin ¼ ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde yürürlükteki kanuni faiz oranı(%9) uygulanmak suretiyle taksitli ödeme yapılabilecektir.)
6-Bu ihaleye ilişkin bilgiler 0366 313 12 03 nolu telefon ve https://www.milliemlak.gov.tr,https;//Kastamonu.csb.gov.tr ve www.tosya.gov.tr internet adresinden görülebilir.
7-Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. Maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği gereğince ihaleyi kazanandan satış bedelinin: 5 Milyon TL ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir), 5 Milyon TL den 10Milyon TL ye kadar kısmı için % 0,5 (Binde beş),10 Milyon TL yi aşan kısmı için % 0,25 (On binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
8-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-Herhangi bir ihalenin süresinin uzaması halinde sonraki ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.
                                                                                                                                                                                                    İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN02013956

18 Nis 2024 - 00:05 - Resmi İlanlar

Mahreç  Abdulillah Altun


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Açıksöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Açıksöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Açıksöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Açıksöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kastamonu Markaları

Açıksöz Gazetesi, Kastamonu ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 012 37 98
Reklam bilgi