Reis, ‘Sıfır Atık’ belgesi almaya hak kazandı

İnebolulu hemşehrimiz Mehmet Reis’in sahibi olduğu Reis Gıda, kurulduğu 1981 yılından bu yana 41 yıldır sürdürülebilirlik stratejisiyle çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yaşanabilir bir dünya ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek için küresel ısınma, kuraklık, biyolojik çeşitlilik, değişen tüketim alışkanlıkları sürdürülebilir tarım stratejileri, karbon salınımını azaltma konusundan yenilenebilir enerjiye kadar uzun vadeli pozitif değer yaratan çalışmaları yürüten Reis Gıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ‘Sıfır Atık’ belgesini almaya hak kazandı.

Reis, ‘Sıfır Atık’ belgesi almaya hak kazandı

Sıfır Atık belgesi kapsamında “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”ni kurarak israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir dizi süreci tamamlamış olduklarını ifade eden Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, çevreye ve topluma karşı sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda Sıfır Atık belgesinin önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

“ÇEVREMİZİ KORUYARAK GELECEĞE DEĞER KATMAK İÇİN SIFIR ATIK”

Işılay Reis Yorgun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Küresel iklim krizi ile mücadele, gıda kaybının azaltılması, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve ekosistemin korunması gibi konuları ele alıyoruz. Çünkü amacımız önce insan sağlığı ve çevre bilincine katkı sağlamak. Tesislerimizde tarladan sofraya gıda güvenliğinde izlenebilirlik prosesleri uygulamaktayız. Gıda güvenliğinde izlenebilirlik kavramı tedarik zincirinde gıdaların üretimi ve dağıtımının takip edilmesini içeren bir sistemdir. Bu sistem ürünün kaynağına doğru, nereden, ne şekilde, hangi şartlarda, nasıl geldiğinin tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. İzlenebilirlik prosesimiz ile ürünlerimizin tarladan sofraya gelene kadar geçtiği tüm aşamaları takip ederek sıfır atık oluşumuna katkı sağlıyoruz. Çünkü israf olan her gıda, bu ürünü üretirken harcanan emeğin ve kullanılan kaynaklarında boşa harcanması ve çevremizin daha fazla kirlenmesine neden olmaktadır. İsrafı önlemek hem ekonomik açıdan büyük bir kazanım hem de kaynakların doğru kullanımı açısından da önemli bir faktördür. Reis gıda olarak stratejik planlarımız doğrultusunda STK’lar ve iş paydaşlarımızla gıda atığı ve yönetimi konusunda  projeler gerçekleştiriyor. Kendi öz kaynaklarımızla da Ar-Ge projeleri yürütüyoruz. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 20 Mayıs 2020 yılında başlattığı “Gıdanı Koru Seferberliği” projesinde yer aldık. Bu proje ile gıda israfına ve kaybına yönelik işbirliği ve koordinasyon geliştirilmesi, çözümler konusunda farkındalık yaratıldı ve stratejiler belirlendi. 41 yıldır gıda sektöründe varlık gösteren Reis Gıda, üstlendiği misyonla tarladan sofraya gelinceye kadar oluşan gıda kaybı ve israfı önlemek için atılması gereken adımlar ve hayata geçirilmesi gereken tüm çalışmaların her zaman içerisinde yer alacaktır.”

“GEZEGENİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM DOĞAYA DÖNÜŞÜM”

“Sınırlı kaynaklarla yaşadığımız ve o sınıra çoktan dayandığımız bir dünyada sürdürülebilir bir yaşam inşa etmenin bir yolu da geri dönüşümden geçiyor. Çevresel sürdürülebilirliği ölçülebilir kılmalıyız ki gelecek nesillerimizde sağlıkla yaşayabilsin. Geri dönüşüm konusunda yıllardır emek veren bir firma olduğumuzu söyleyebilirim.  Gelecek odaklı gelişim hedefleri kapsamında değişen dünyayı takip ediyoruz. Ürünlerimizde kullanılan ambalajlarımız insan sağlığı ve çevreye duyarlılığı ile geri dönüşümlü olup, tesislerimizde diğer atıkların yönetilmesi ve sistemli bir şekilde toplanıp ayrıştırılması için çalışanlarımıza sürekli olarak eğitimler veriyoruz. Kağıt, plastik, cam ve pil atık kutularımızla çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Ürünlerimizin lojistik aşamasında kullanılan paletlerimizde gıda güvenliği standartlarına uygun olarak üretilen yüzde 100 oranında geri dönüştürülebilen paletleri temin ediyoruz. 2009 yılından bugüne ürünlerimizin yanında tüketicimize promosyon olarak vermiş olduğumuz bez çanta ve bez torbalar geri dönüştürülebilir, anti bakteriyel ve doğada tamamen yok olabiliyor. Küresel ısınmanın en önemli sonuçlarından biri olan su kaynaklarının azalması, sürdürülebilir yaşamı engelleyecek boyutlara ulaşmaktadır. Su dünya üzerindeki bütün canlılar için hayati önem taşıyor. Azalan su kaynaklarından dolayı herkesin su israfını önleyen bazı uygulamalar yapması gerekmekte. Bizler bu konuda hem çalışanlarımızı bilgilendirici eğitimler veriyoruz hem de firma içerisinde su basıncını arttıran ama su akışını azaltan sistemler kullanmaktayız. Böylece su ve enerjiden tasarruf imkanısağlıyoruz. Ekolojik dengenin korunması ve tüm canlıların sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için, su kaynaklarının bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kullanılması ve iyi yönetilmesi gerekmektedir.”

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIYORUZ (ÇEVRE DOSTU ENERJİ)”

“Sürdürülebilir bir dünya için enerji tüketiminde mutlak karbon emisyonlarını engellemek için yenilikçi çalışmalar yaparak Uluslararası standartlar tarafından kayıt altına alınan “Yenilenebilir Enerji Sertifikasını” aldık. Bu sertifika ile tesislerimizde biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi için kullanılan elektriğin tamamı “yenilenebilir kaynaklardan” karşılanmaktadır. Günümüzde artık birçok ürün ve hizmet tekil olarak tükettiği enerji ile değil; yaşam döngüsü süresince, hammadde ve üretim, kullanım, geri dönüşüm veya yaşam sonuna kadar olan zararlı gaz ve sera gazı emisyonlarının mertebesi ile değerlendirilmekte. Bu sebeple fosil yakıt kullanımının giderek azalıp yenilenebilir enerjiyle dengeleneceği bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Dünya, insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınma nedeniyle her geçen gün bir felakete sürüklenirken, bilim insanları net sıfır emisyona ulaşmak için çalışıyor.

Dünyanın artık yeni bir hedefi var: Net sıfır emisyon. Dünya genelinde çok sayıda ülke bir biri ardına net sıfır emisyon hedeflerini açıklıyor. Tabii ki bu noktada önemli olan hedef açıklamaktan çok, bu hedefleri hayata geçirecek politika değişikliklerini gerçekleştirmek. Araştırmacılar, özellikle fosil yakıtlar yerine elektrikle çalışan otomobillerin çevre için önemini vurgulamakta. Karbon ayak izinin azaltılmasında diğer bir önemli adımda şirket bünyemizdeki araçlarda elektrikli araçlara geçiş yapmamız oldu. Reis Gıda olarak geleceğimizi düşünüyor, sürdürülebilir çevre koruma sistemine değer yaratmak için çalışıyoruz. Gelecek hedeflerimiz dahilinde olan projeler 2020 yılında sürdürülebilir tarıma destek olmak için başlattığımız bakliyat köyleri projemizde sertifikalı tohum çalışmalarımızı devam ettirmektir. Çünkü sürdürülebilir bir tarım için daha az kaynak kullanarak, daha çok verim elde etmek önem arz etmektedir.

Kaynakları verimli olarak kullanmazsak sürdürülebilir bir gelecekten söz edemeyiz. Gezegenimizin geleceği bundan böyle doğrudan üzerinde yaşadığı insanların nasıl davranacağına bağlı. Alışkanlıklarımızı değiştirerek daha sürdürülebilir ve gezegene daha az zarar veren bir şekilde yaşamalıyız. Gelecek nesillere yaşanabilir yeşil bir dünya bırakmalıyız.” (Bülten)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER