Nitelikli insan gücü yetişecek

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, düzenledikleri ortak basın toplantısında protokol hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Protokolün amacının tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek olduğu kaydedildi. 

Nitelikli insan gücü yetişecek

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol hakkında, ilgili bakanlıkların il müdürlükleri tarafından 81 ilde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Şerife Bacı Öğretmenevi Doğa Kültür Köyü’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda iki bakanlık arasında imzalanan protokol hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

BAHÇACIOĞLU: “YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ”

Son yıllarda yaşananların gıda üretiminin önemini bir kez daha hatırlattığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu; “Bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak, bilinçli işgücü yetiştirmek, dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek ve milli ve kalıcı, geliştirilebilir teknolojiler üretmek bu amaca yönelik yapılacak çalışmaların en başında gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri tesis etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda bir taraftan içinde bulunduğumuz dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek; diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirerek ve çeşitlendirerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.

Son dönemlerde küresel iklim değişikliği nedeniyle çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi gibi sorunların Türkiye’de de hissedildiğine vurgu yapan Bahçacıoğlu, bu sorunlar dolayısıyla oluşan gıda talebinin karşılanması gerekliliğinin, nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırdığını dile getirdi. Bu bağlamda hedeflerinin, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için Türkiye topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

“TARIM VE EĞİTİM DÜNYASININ İŞBİRLİĞİ KAÇINILMAZ”

‘Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde’ yaklaşımı ile geleceğe yönelik adımlar atıldığını vurgulayan Bahçacıoğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Bilindiği üzere, ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân veren politikaları uygulamaya koymuştur. Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde işbirliği ile yola devam etmek hayati önem taşımaktadır. Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği olgusunun hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini gerekli ve önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 1 Haziran 2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalamıştır” dedi.

123 OKUL, 9 BİN 309 ÖĞRENCİ VE 264 ÖĞRETMENİ KAPSAYOR

Protokol çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Cengiz Bahçacıoğlu; “2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamına alan bu protokol ile okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğiticilerinin görev almaları sağlanacak. Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak. Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak. Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan vb. temrinlik malzeme desteği sağlanacak. Alana uygun donatım yapılacak. Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak. Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitim vb. faaliyetlerde kullanılması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (proje, seminer, kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım vb. konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak. Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

Bahçacıoğlu, görev ve sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getireceklerini ve her fırsatta işbirliğine ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceklerini belirterek; “İlimizde bu konuda eğitim veren Devrekani ilçemizde Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisemiz ve Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisemizde hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı mevcuttur. Ortaöğretim Kurumlarımızın tercih sürecinin devam ettiği bu günlerde her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da işgücüne uygun yetişmiş eleman ihtiyacı yine mesleki ve teknik liselerimiz tarafından karşılanacaktır. Öğrencilerimize ve velilerimize bu okullarımızı ve alanlarımızı da bu süreçte tanıtmış olalım. Ülkemizin birçok ilinde bu alanlarda farklı imkânların olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Bu işbirliği sayesinde sadece bu iki okulumuzda değil tüm okullarımızda yapılacak etkinliklerimizle anaokulundan başlamak kaydıyla öğrencilerimizde merak uyandırma ve tanıtım faaliyetleri ile yerinde görme, izleme ve pratik yapma imkanı vererek onları amatör ve profesyonel tarımsal ürün ve hayvan yetiştiriciliği konularında eğitmek ve yetiştirmek bu birlikteliğin en önemli vazifesi olacaktır. Bu vesileyle bu işbirliğinin öğrencilerimize, velilerimize, Kastamonu’muza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

TANRIKULU: “GENÇLERE TARIMSAL MANADA DESTEK OLMAK DA AYRI BİR DEĞERLİ”

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ise, bakanlık olarak öncelikle gençleri desteklemeye çalıştıklarını belirterek; “Bazı programlarımızda gençlerimize öncelik tanıyoruz. Fakat eğitim boyutunda da ilk defa böyle protokoller, mesleki ve teknik liselerde bu işi başka boyuta taşımış olacağız. Nitelikli iş gücü anlamında eğitimden itibaren gençlerimizi bu sahada görmek istiyoruz. Çiftçi yaş ortalamamız yükseliyor. Gençlerimizin kırsal alanlardan çekilme eğilimi yüksek, bu anlamda protokolün çok manidar olduğunu söyleyebilirim. Gençlerimizi de tarım ve hayvancılık alanında eğitimden itibaren sahaya çekebilirsek, onları hem gerçek bir çiftçi, hem gerçek bir yetiştirici olmalarını sağlayabiliriz. Biz onları her manada destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Eskiden Tarım Liseleri vardı, oradan çıkan gençlerimiz hem gerçek manada Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurum düzeyinde çalışabiliyordu. Bir de çiftçilere verdiği destekler vardı. Mezunları bir kısmı ya çiftçi olarak iş hayatına yöneliyordu, ya da kurum bünyesinde çalışıyordu. Bu protokol ile o eski günlerde gibi liselerde çıkan gençlere hem tarımsal manada hem de kurum bünyesinde destek olmak da ayrı bir değerli” dedi. (CNGHaber)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER