‘Emek bizim, söz bizim’

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde, pek çok sağlık ve meslek örgütünün destek verdiği ‘Beyaz Yürüyüş’ dört günün ardından Ankara’ya ulaştı.

‘Emek bizim, söz bizim’
banner72

23 Kasım’da İstanbul’dan yola çıkan; 24 Kasım’da Kocaeli, 25 Kasım’da Bursa, 26 Kasım’da Eskişehir’de basın açıklamaları ve yaptıkları ziyaretlerde taleplerini dile getiren hekimlerin yürüyüşü, Ankara’da ‘Beyaz Forum’ ile son buldu. İstanbul’dan Ankara’ya doğru yola çıkan hekimler, Türk Tabipler Birliği'nin genel merkezinin önünde farklı illerden gelen doktorlar tarafından karşılandı. Foruma ise Kastamonu’dan Kastamonu Tabipler Odası Başkanı Dr. Yusuf Öztürk’le beraber 8 doktor katıldı. Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir araya gelen doktorlar, “Sağlıkta şiddet sona ersin” sloganları atarak alanda basın açıklaması düzenledi. Hekimler adına konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yaptığı açıklamada; “Emek de bizim, söz de bizim” diyerek hekimlerin taleplerini dile getirdi. 

ÖZTÜRK; “BU KOŞULLARDA DAHA FAZLA ÇALIŞAMAYACAĞIZ”

Ankara’da düzenlenen Beyaz Forum’a katılan Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanı Yusuf Öztürk de konuyla ilgili olarak şu açıklamaları dile getirdi; “Hekimler olarak çok fazla sorunlarımız var, kamuoyunda bunları paylaşmak hekim sorunlarına çözüm bulabilmek, dikkat çekebilmek için ‘emek bizim, söz bizim’ diyerek, 23 Kasım Salı günü İstanbul’dan karanlığa karşı, önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için başlattığımız ‘Beyaz Yürüyüş’ 27 Kasım Cumartesi günü Ankara’da ‘Beyaz Forum’ ile son buldu. Çalışma koşullarımızın giderek kötüleşmesi, ekonomik ve özlük haklarımızın yıllar içerisinde giderek erimesi, pandemi sürecinde sürekli çalışmamız ve sonucunda oldukça yorulmamıza, yıpranmamıza, tükenmemize rağmen Covid-19 Hastalığının meslek hastalığı sayılmaması, hekimlere 5 dakikada bir randevu verilerek hasta bakmaya zorlanması gibi birçok sorun nedeniyle, bizlerin artık bu koşullarda daha fazla çalışamayacağını haykırmak için Türkiye’deki tüm Tabip Odaları ile birlikte bizlerde Kastamonu-Çankırı Tabip Odası olarak yerimizi aldık.”

TALEPLER…

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanı Yusuf Öztürk, hekimlerin taleplerini de belirterek şöyle konuştu; “Sadece hekimler için değil tüm sağlık emekçileri için insanca yaşayacağımız emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, insanca çalışma süreleri istiyoruz. 7200 ek gösterge ve tüm sağlık emekçilerine pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı, içi boşaltılmamış, uygulanan bir yasa istiyoruz. Hiçbir insani ve bilimsel temeli olmayan 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; hastalarımıza en az 20 dakika ayırabildiğimiz bir sağlık sistemi istiyoruz. Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, 1. basamak sağlık sisteminin bölge tabanlı olacak şekilde yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Covid-19'un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Herkese eşit, parasız, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmetinin sunulduğu basamaklandırılmış bir sağlık sisteminde çalışmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı, yabancı uyruklu, YÖK kadrosu ayrımı yapılmaksızın tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı; çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu bir uzmanlık eğitimi istiyoruz. Özgür, özerk, eşitlikçi, demokratik üniversite ve tıp fakülteleri; nitelikli tıp eğitimi istiyoruz. İntörn hekimlerin en az asgari ücret ve sigorta ile çalıştırılmasını istiyoruz. Sağlık alanındaki yöneticilerden kaynaklı mobbingin son bulmasını, liyakate dayalı atamaların yapılmasını istiyoruz. Özel hastanelerde hekim ve sağlık emekçilerin fazla çalıştırılmasına ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz. KHK ve güvenlik soruşturmaları ile işinden alı konulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz.” (Nihan Kıran)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER