Afet çalıştayı!

Kastamonu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde “Kastamonu İl Risk Azaltma Planı” çalıştayının açılışı yapıldı

banner72

Kastamonu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde “Kastamonu İl Risk Azaltma Planı” çalıştayının açılışı yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya Vali Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, KÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, AFAD Planlama ve Risk Azalma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, AFAD İl Müdürü Ekrem Küçükbayram, kamu kurumlarının ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

KÜÇÜKBAYRAM: ''HER AN AFET OLACAKMIŞ GİBİ HAZIRLIKLI OLMALIYIZ''

Çalıştay’da açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Afet Müdürü Ekrem Küçükbayram, Türkiye’nin afetlerden çok fazla etkilenen, yüksek derece tehlike taşıyan bir coğrafyada bulunduğunu ifade etti. Doğal afet risklerinin azaltılmasının hayati olduğunu bildiren Küçükbayram; “Risk azaltma, afetlere müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmasından daha az maliyetli olmasının yanı sıra, can ve mal kaybını engellemede daha etkili bir yöntemdir. Ülkemizde, İl Afet Risk Azaltma Planları’nın (İRAP) hazırlanması, anılan risklerin yerel düzeyde azaltılması adına önemli bir aşamadır. İRAP'lar, illerimizin afetselliğinin ve kapasitelerinin farklılığı sebebiyle her il için mevcut tehlikelerden hareketle, olası riskleri ve bu risklerin nasıl azaltılacağını planlayacaktır. Bu kapsamda ilimizin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olması nedeniyle deprem riski, jeolojik yapısı nedeniyle heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi kütle hareketleri; akarsu havzaları ve iklimsel etkisiyle sel, taşkın; dağınık köy yerleşim yerleri, yapı stoğu ve orman varlığı gibi sebeplerle yangın riski altındayız. Bu sebeplerden dolayı her an afet olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız” dedi.

“KASTAMONU’DA 4 TÜR AFET RİSKİ BELİRLENDİ”

İlimizde 4 tür afet riski belirlendiğini, bu doğrultuda da risk azaltma çalışmalarına karar verildiğini belirten Küçükbayram; “Yapacağımız çalıştaylarda, deprem, kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çığ) yangın ve hidrometeorolojik afetler için risk azaltma planlaması yapılacaktır. İlimizdeki paydaşlarımızın katkıları ile ilin mevcut kapasitesinin en yüksek seviyede kullanıldığı sürdürülebilir ve çözüm odaklı bir plan hazırlama hedefimiz bulunmaktadır.  Bu çalışmaları yaparken katkıda bulunan kamu kurumlarına, üniversitemize, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür, hazırlanacak İl Afet Risk Azaltma Planı’nın ilimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

ÇAKIR: “İRAP YOL GÖSTERİCİ OLACAK”

Vali Avni Çakır ise afetlerin, tarihte olduğu gibi gelecekte de olacağı, çeşitleneceği ve etkilerinin daha da artacağının unutulmaması gereken bir gerçek olduğunu söyledi. Amaçlarının muhtemel riskleri azaltmak olduğunu aktaran Vali Çakır, “Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığımız afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla, risk planlaması yaklaşımı benimsemiş, Türkiye Afet Müdahale Planını hayata geçirmiş. Afetlere müdahale için teknik kapasitesini artırmış, eğitimlere ağırlık vermiş, afet öncesi, esnası ve sonrasında toplumumuzu ve kurumlarımızı hazır halde tutmayı amaçlamıştır.  Bu önemli çalışmalardan biriside İl Afet Risk Azaltma Planlarının hayat geçirilmesi olmuştur. Bu amaçla, illerimizde, güvenli bir yaşamın sağlanması, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarının azaltılması ve önlenmesi, afet risk azaltma bilincinin oluşturulması, kaynakların etkili kullanımının sağlanması, paydaşlar arasında iş birliğinin arttırılmasının amaçlandığı İl Afet Risk Azaltma Planlarının hazırlanmasını istemiş ve sorumlu tüm paydaşları bu amaçla bir araya getirmiştir. Çalıştay ve devamında yapılacak diğer çalışmalarla ortaya çıkacak Kastamonu İl Afet Risk Azaltma Planı, güvenli bir yaşamın sağlanması, afetlerden ortaya çıkaracağı can ve mal kayıplarım azalması ve önlenmesi, afet risk azaltma bilinicinin oluşturması, kaynakların etkili kullanımı, paydaşlar arasında iş birliğinin artırılması için bizlere yol gösterici olacaktır” diye konuştu.

TOPAL: “MÜHİM ADIMLAR ATILACAĞINDAN EMİNİM”

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdi Topal ise yaşanması muhtemel afet risklerinin azaltılması için yerel paydaşların planlama ve risk yönetimine katılımını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. İl Afet Risk Azaltma Planları’nın hazırlanması noktasında birlikte hareket edecek birçok kurumun bulunduğunu belirten Topal, şunları söyledi: “Bu paydaşlar; kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardır. İlin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri, izleme ve değerlendirme gibi bölümlerden oluşan bu çalışmada; yangın, deprem, hidro-meteorolojik afetler ve kütle hareketleri çalışma masalarında verimli değerlendirmelerin yapılacağı ve ortaya konacak plan çerçevesinde risklerin en aza düşürülmesi konusunda mühim adımlar atılacağından eminim.”

TEZCAN: “İNŞALLAH BAŞARILI BİR PLAN ORTAYA KONACAK”

AFAD Planlama ve Risk Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan da, İRAP projesinin ilk olarak Kahramanmaraş pilot ilinde başladığını belirtti. Tezcan; “2009 yılında AFAD’ın kurulmasıyla beraber ortaya konan afetlere bütünleşik yaklaşım açısının bir yansımasıdır. Afetlere bütünleşik yaklaşım; afetlerin öncesi, anı ve sonrasını bir döngü çerçevesinde hesaplayan ve afetin öncesinde planlama ve risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarını bir bütün olarak ele alan yaklaşım biçimidir.  O yüzden risk azaltma çalışmaları bizim için büyük önem arz etmektedir. Geçen yıl 6 pilot ilimizi daha tamamladık ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla bu yıl 74 ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planları’nı tamamlayacağız. İl Afet Risk Azaltma Planı’nda önce ilimizin tehlikelerini belirlemek, bunun üzerine analizlerimizi yapalım ve bunun sonucunda amaç, eylem ve hedeflerin ortaya konduğu bir plan ortaya koyalım. İnşallah başarılı bir İl Afet Risk Azaltma Planı ortaya konacak. Bir sonraki afeti ne kadar az can ve mal kaybıyla atlatırsak o kadar mutlu olacağız. Risk azaltma çalışmalarında da öncelikli yerimizi almalıyız” ifadesini kullandı.

VİDİNLİOĞLU: “BATI KARADENİZ’DEKİ İLK AKUT’U BİZ KURDUK”

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, afetlerin olması istenmeyen durumlardan biri olduğunu ama hayatın da bir gerçeği olduğunu dile getirdi. Dünya üzerinde 31 çeşit doğal afetin olduğunun tespit edildiğini aktaran Vidinlioğlu, şunları söyledi: “Bunların 28’ini meteorolojik afetler oluşturuyor. Tabii bunlardan ilk akla gelen afet deprem, akabinde kuraklık, orman yangınları, sel, fırtına, yıldırım… Hepsi ülkemizde gördüğümüz afetler. Kastamonu’muz, bildiğiniz üzere birinci derece deprem bölgesi. Geçmişte büyük Tosya Depremi’ni yaşadık ve art arda da geçtiğimiz zaman dilimde küçük de olsa depremler yaşadık. Onun için gerçekleştireceğimiz bu çalıştay çok önemli. Tabii bununla ilgili bizim de yaptığımız çalışmalar var. Bunun gibi afet zamanlarında binalara en yakın toplanma alanlarını belirledik. Konutların girişine broşür olarak da asıldı. Ve kare kodlar da kullanılmakta, kare kodlar akıllı telefonlar ile okutulduğunda toplanma alanları görülmekte. Yine belediye olarak arama kurtarma kapasitemizin güçlenmesi için hazırladığımız projemizin hayata geçirilmesi için çalışmalara hız verdik. Bununla ilgili uydu görüşmelerini sağlayacak telsiz, telefon gibi gerekli teçhizatı da aldık. Önümüzdeki süreçte de göçük altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için katkı sağlayacak ekipmanları da bütçemizin elverdiği ölçüde alacağız. Belediye olarak AKUT ile önemli bir anlaşmaya imza attık. Batı Karadeniz’deki ilk AKUT’u biz kurduk. Belediye olarak bu işe öncülük ettik. Bunun için de gönüllü vatandaşlarımızın eğitimi gibi adımları da hep birlikte hayata geçireceğiz.”(Zehra Beyza Güler)

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 11:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER