BOŞANMA SÜRECİ

Eşlerin ruhsal olarak birbirinden doyum sağlayamadığı, gereksinimlerin ve beklentilerin karşılanmadığı sürece yasal olarak son vermeye boşanma denir. Tıpkı evlilik gibi boşanma da doğal bir süreçtir. Nasıl ki çiftler evlilik kararını birlikte alıyorsa boşanma kararını da birlikte almalı, evlilik sürecinde olduğu gibi adım adım ilerlemelidirler. Boşanma önemli bir stres kaynağıdır.

Bu süreçten sadece boşanan çiftler ve çocukları değil toplum da olumsuz manada etkilenmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda aradaki saygı korunduğundan bu tür boşanmalar daha az yıpratıcı olmaktadır.

Evliliklerde ilk bir yıllık süreç önemlidir. Farklılıklar kabullenilirse evlilik sürmekte aksi taktirde sorunlar her geçen gün büyüyerek evlilik birliğini aşındırmaya başlamaktadır. Beklentileri karşılanmayan partner kendini geri çekmeye, umursamamaya ve duygusal isteksizlik yaşamaya başlamaktadır.

Hal böyle olunca süreç partnerlerin birbirlerini olumsuz eleştirmesi ve çekici bulmamasıyla devam etmektedir. Sonuç olarak duygusal boşanma gerçekleşmiş olur.

Duygusal boşanmayı tamamlayan ikinci durak yasal boşanmadır. Yasal boşanma için çiftler Aile Mahkemesine giderek süreci başlatırlar. Anlaşmalı boşanma değilse mahkeme çiftler arasında maddiyatı böler. Çocuk/çocuklar varsa velayet konusunda genellikle anne tercih edilir. Boşanma anlaşmalıysa çiftler maddi/manevi her şeyi kendi arasında pay eder. Bu süreci sosyal boşanma takip eder.

Sosyal boşanma sürecinde arkadaşlık ilişkilerinin zarar görmesi kişilerde yalnızlık hissine neden olabilir. Boşanma sonrası sorunlarla baş etme düşüncesi depresyonu doğurabilir. Boşanmada en son ve en zor süreç ruhsal boşanmadır. Yas süreci, üzüntü, acı çekme ve yeni arayışlar, yeni kimlik oluşturma, geleceğe daha iyimser bakma, baskılanmış arzu ve isteklerin alevlenmesi olarak devam eder. Bütün bunların sonunda otokontrol tekrar oluşur. Bu süreçleri ayrılığı başlatan partner daha kolay atlatır.

Boşanma Nedenleri

Eşlerin birbirini tamamen tanıyamaması

Farklı ekonomik, sosyal kültürden gelmeleri

Yaşam alanlarına fazla müdahaleler (kısıtlamalar, yetersizlik, özgüvensizlik)

İletişim kuramamak, iletişim becerilerine sahip olamamak

Eşlerin ailelerinin evliliğe karışarak sınır problemleri yaratması

Kıskançlık beraberinde baskı, hapsetme

Aile içi şiddet, sadakatsizlik, ruhsal problemler

Gelir seviyesinin birden yükselmesi vb...

YORUM EKLE