AİLEDE İLETİŞİM

Günümüzde aile içi iletişim çok önemli olduğu halde yeterince üzerinde durulmayan bir konudur. Birçok sorunun temeli de aile içi iletişimdeki olumsuzluktan kaynaklanmaktadır. Yaygın olarak görülen iletişim biçimi “gereksinme iletişimi” denilen durumdur.

Bu iletişimi belirleyen etmenler günlük gelişen gereksinimlerdir. Çocukların okuldaki durumları, günlük kısa notlar, alışveriş planları, ödeme planları, kısa konuşmalar, standart hal hatır sormalar, günlük olaylardır

. Birlikte olunan zamanın çoğunda TV izlemek, TV program yorumları, gündemdeki konuların kısa kısa bir değerlendirilmesi yapılır. Hatta artık çoğu ailelerde ev programları TV dizi saatlerine göre şekillenir.

Bunlar ev içi iletişimin mesajları olmaktadır. Konuyu derinlemesine irdelediğimizde, düş kırıklıkları, geleceğe ilişkin duygular, insanlar arasındaki olumlu yada olumsuz iletiler günlük iletişim içinde kendine yer bulmamakta bu nedenle duygular, düşünceler sessizce geçiştirilmektedir. Aile içi iletişimin düşük yoğunluğu, sığlığı, azlığı giderek insan arası ilişkileri de zayıflatmaktadır. Aile içinde yabancılaşma görülmekte, etkin iletişim aile dışındaki gruplar arasına kaymaktadır. Baba iş yerindeki arkadaş gruplarıyla, anne kadınlar arasında ki gruplarla, çocuklar da arkadaş gruplarıyla etkin iletişim kurmayı yeğlemekte, duygu ve düşüncelerin paylaşımı ev dışına taşınmaktadır.

Ev içinde zayıflayan iletişim, buna karşın ev dışında gelişen ve bireysel çıkar ön planda olan iletişim sonucu, aile üyeleri arasında farkında olmadan bir yabancılaşmayı getirmektedir. Bunun sonucu değişen insan davranışları doyumsuzluk, kıyaslama aile içinde gruplaşmalara yol açmaktadır. Anne-oğul, baba-kız ya da çocuklar arası gruplaşma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Bu durum iletişimi büsbütün bozmakta sosyal roller sertleşmektedir. Aile içi demokratik iletişimin yitirilmesi ailede krizi artırmakta, bunun sonucu aile üyeleri kendilerini mutlu kılacak sanal mutluluklar peşinde koşmaktadırlar.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ev içinde eşitlikçi, sosyal rolleri arkadaşça yumuşatan ve aile disiplini kimseyi yaralamadan kurup yürütmek, anlayışlı, şefkatli ve ilkeli bir aile yapısı oluşturmak.

Eşler arasında anlayış ve davranış bütünlüğü, iletişim güçlendirerek çocukların sosyal rollerini benimsemelerine yardımcı olmak.

Aile içi empatiyi geliştirmek.

İletişimde aktif dinleme gerçekleştirmek.

Saydam ve şeffaf olmak.

Sorunları somut bir şekilde belirtmek. Yorum katmadan olduğu gibi söylemek.

YORUM EKLE