Zeytinlikler maden şirketlerinin insafına kaldı

Resmi Gazete’de yayınlanan Maden Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak madde eklenmesine karar verildi.

Zeytinlikler maden şirketlerinin insafına kaldı
banner72

Yönetmeliğe eklenen maddeye göre maden şirketleri, faaliyet gösterecekleri alanların zeytinliklere denk gelmesi durumunda, zeytinlik alanı başka bir alana taşıyabilecek, taşıması mümkün değilse zeytinlikleri kesebilecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün itibariyle yürütmeliğe giren yönetmelik, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşıladı.

Resmi Gazete’nin 1 Mart 2022 sayısında, Yönetmelikler kısmında Maden Yönetmeliği’ne bir madde eklenmesine karar verildi. Maden Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlığı altında, 21 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği’ne bir fıkra eklendi. Bu fıkraya göre bugünden itibaren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, maden şirketlerinin, faaliyet alanlarına denk gelen zeytinliklerin taşınabiliyorsa taşımalarına, taşınması mümkün değilse kesebilmelerine yönelik izin verildi.

ZEYTİNLİKLER, FAALİYET ALANINDAN TAŞINACAK

Söz konusu değişiklikte Bakanlık tarafından izin verilmesi için şartlar da belirlendi. Bu şartlar şöyle; “Yürütülen madencilik faaliyetlerinin, zeytinlik alanlara denk gelmesi ve faaliyetleri yürütecek başka yer olmaması durumunda, faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt edecek. Bu kapsamda Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmı taşınacak. Sahada madencilik faaliyetlerin yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilecek.

ZEYTİNLİK ALANI, FAALİYETLER BİTTİĞİNDE REHABİLİTE EDECEK

Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ise sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve geçici tesis kurulmasına Bakanlık tarafından izin verilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getirecek ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt edecek.

Bu değişikliğe göre zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumlu olacak. Bu değişiklik kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER