Vefatının 25. yıldönümünde Orhan Şaik Gökyay’ı anıyoruz

       “Dökün yapraklarınızı dallarım dökün,
Akın yaslı yaslı sularım akın.
Bükün boynunuzu bayraklar bükün,
Bir alınmaz kalem vardı yıkıldı…
Durmadan çalkalanan bir kızıl deniz
Bir damla yaş gibi duruyor sessiz,
Vatan ufkundaki en güzel çeyiz,
En şanslı süs baktım yarı çekildi.
Kara haber; tipi eser, savrulur,
Bir yanardağ gibi içim kavrulur,
Vatanın kaderi bende yoğrulur,
                                       Yas olup, yaş olup gözden döküldü.
                                      Gökyay'ım derdiyle adını anar,
                                      Bir kararsız kuştur dalına konar
                                      Neresinde bilmez bir yara kanar,
                                      Saran gitti boyuncuğu büküldü.”
Yukarıdaki YAS başlıklı şiirin şairi “Orhan Şaik Gökyay, 1902 yılında İnebolu'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kastamonu'da yaptı. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. 1931'de Kastamonu Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı.  Daha sonra Malatya, Edirne, Ankara, Eskişehir ve Bursa illerinde öğretmenlik yaptı. Ankara Devlet Konservetuvarı müdürü iken 10 Mayıs 1944'de Türkçülük-Turancılık suçlamasıyla bakanlık emrine alınarak görevine son verildi. Kısa bir süre sonra da tutuklanarak İstanbul'a gönderildi. 11 ay tabutlukta kaldıktan sonra beraat etti. Beraat etmesine rağmen uzun süre kendisine resmi görev verilmedi.
1950'de mesleğe iade edilerek Galatasaray Lisesi'ne atandı. 1951'de bakanlık müfettişi oldu. Daha sonra da Londra'ya öğrenci müfettişi olarak gönderildi. 1954'de yurda döndükten sonra Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nda görevlendirildi. Bu arada Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde de edebiyat dersleri okuttu. 1970 yılında emekli oldu.
Adsız, Mecmua, Orhun, Yücel, Ülkü, Devrim Gençliği, Tarih dergilerinde şiir ve makaleleri yayınlandı. Orhan Şaik Gökyay, ilmi çalışmalarını “Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları, Kabusnâme, Türklerde Karagöz, Kâtip Çelebi, Dedem Korkut'un Kitabı, Birkaç Şiir ve Destursuz Bağa Girenler” adıyla yayımladığı kitaplarda topladı.” (1)
2 Aralık 1994'de kaybettiğimiz Orhan Şaik Gökyay, Kastamonu'muzun yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biridir. Şairin adı şehrimizde iki okul ve bir caddeye verilmiştir. Türk Edebiyatı'nda abide olmuş, her Türk gencinin şiir defterlerini süslemiş, bayramlarda, törenlerde defalarca okunmuş “BU VATAN KİMİN” şiiriyle ün yapmış olan Orhan Şaik Gökyay'ı rahmetle anıyor ve yazımı O'nun aşağıdaki ölümsüz mısralarıyla bitiriyorum:

       “Bu vatan toprağın kara bağrında
       Sıra dağlar gibi duranlarındır.
       Bir tarih boyunca onun uğrunda,
       Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gazâ bayraklarından.
Alnına ışıklar vuranlarındır.

       Ardına bakmadan yollara düşen
       Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
       Huduttan hududa yol bulup koşan
       Cepheden cepheyi soranlarındır…

İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir.

       Tarihin dilinden düşmez bu destan
       Nehirler gazidir, dağlar kahraman
       Her taşı bir yakut olan bu vatan
       Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay'ım ne desem  ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil.
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Topun namlusundan görenlerindir…”

---------------------------------------------------------------------------------
(1) Hamasî Türk Şiiri Antolojisi / Fahri Ersavaş
İletişim: Tütüncü Mehmet Efendi Cad. İkinci Orta Sokak No: 6/12
Kâmilbey Apt. Göztepe/ İSTANBUL
Tel: 0216/ 360 78 18
YORUM EKLE