Müzik indir

26 Eylül 2020 Cumartesi

Sinsice içimize girip devleti ele geçirenler

28 Eylül 2018, 09:44

 Bu hafta başı facebook sayfamda bir liste paylaştım.
1666 yılında Sabatay Sevi ile başlayan, ilk oluşumları iki yüz kişilik bir aile olan Sabetaycılık (Yahudi dönmeleri) ile ilgili bir liste...
Kimler yok ki o listede.
Ünlü işadamları, politikacılar, sanatçılar, askerler...
Bu liste benim ilk defa yayınladığım bir liste olmamasına rağmen her bir taraftan saldırı, eleştiri ve hakaret içerikli yorumlar doldu bir anda sayfama...
Sanki arı kovanına çomak soktum.
Bu isimlere ve benzeri listelere, 2000'li yıllardan itibaren internette ufak bir araştırma yapan herkes ulaşabilmekte...
Tansu Çiller, Çevik Bir, Ali Balkaner, Ali Fuat Cebesoy, Celal Bayar, Bülent Ulusu, Fahri Korutürk, Talat Paşa, Tevfik Rüştü Aras, Celal Şengör, Feyyaz Berker, Ali Kırca, Ali Sirmen, Ayşe Arman, Cengiz Çandar, Coşkun Kırca, Gülgün Feyman, İsmet Berkan, Canan Barlas, İsmail Cem, Cemil İpekçi, Suat Hayri Ürgüplü, Nihat Erim, Orhan Pamuk, Kemal Gürüz, Kemal Alemdaroğlu, Bülent Ersoy, Tarkan, Eczacıbaşılar vs...
Uzayıp gidiyor bu liste.
Bizim hiç kimseyi “neden şunun çocuğusun veya bunun soyundan geliyorsun” diye suçlayacak veya methiyeler düzecek halimiz yok. 
Olanı paylaştık sadece ama sen misin bu listeyi paylaşan.
Özelden yazanlar ve arayanlar hariç aleni yapılan yorumlar... 
“Neden bu listeler dolaşıyor ortada?”, “Bunlar içinde vatana hizmet eden yok mu?”, “Bu kırılgan dönemde bu insanları ötekileştirmeye ne gerek var?” 
Hatta “Sen nereden döndün?” diyenler bile çıktı...
Son ithamdan başlayacak olursam;
Ben, Çanakkale'de ersiz köyleri kalan Kastamonuluyum.
Benim dedem ve kardeşi de Çanakkale savaşında şehit olmuştur.
Daha kolay yerlerde askerliğimi yapma imkanım olmasına rağmen ben dahi otuz yaşımda 97-98 yılında Güneydoğu'da askerliğimi yapmış ve beş arkadaşımın şehadetine tanıklık etmiş bir ülke evladıyım.
Cumhuriyet'in kurulmasıyla (Makedonyalı) Sabatayist Mustafa Şerif İlden ve (Yanyalı) Sami Erkman CHP'den Kastamonu Milletvekilliği yapmışlardır ki, bu iki Dönme bırakın Kastamonulu olmak bizim yolumuzu, tepelerimizi, derelerimizi dahi bilmezler.
Öncelikle şunu vurgulamak isterim. Bu yorumları 'samimi' yazanlardan Yahudi ve Sabataysit tehlikesini bilmeyenler bizim kardeşimizdir. Fikir ve eleştirileri baş üstüne.
Bizim de derdimiz, bu kardeşlerimizi uyarmak, bilgilendirmektir. 
Zira tehlike çok büyük ve kapıda. 
Yüz yıl önce Osmanlı Devleti'ni yıkan Yahudiler, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak, arzı mev'udları olan “Büyük İsrail Devletini kurmak için Amerika, İngiltere ve ne kadar İslam ve Türk düşmanları varsa ittifak halinde savaş hazırlığı yapmaktadırlar. 
Bugün Amerika'nın Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden yığınak yaptığını kaç kişi bilmektedir? Hani on sekiz bin tır dolusu silahı güney sınırlarımızda düşmanımız olan PKK/PYD terör örgütlerine veren sözde dostumuz ve stratejik müttefikimiz Amerika!!!
Bir de doğrudan ve dolaylı olarak Yahudilere 'etki ajanlığı' yapanlar var ki; bu yazının muhatabı onlardır. 
Hatırlanırsa, FETÖ'nün kurucusu 'Deccal' Fetullah Gülen, “Yahudi ve Hıristiyanlarla alakalı sert Kur'an ayetleri, bugünkü Yahudi ve Hıristiyanları bağlamamaktadır” diye ihanet fetvasını vermiş, onun yolundan giden Deccal'ın askerlerinin de “bu ihanette oldukları müddetçe” cehenneme yuvarlanacaklarına inancımız tam. 
Oysa Yahudiler; Hz. Musa, Davut ve İsa (a.s.) gönderilen 'Tevrat, Zebur ve İncil'i tahrif etmişler, Hz. Zekeriya ve Yahya'yı şehid ederken, Hz. İsa'yı (a.s.) da çarmıha germek istemişlerdir. Tüm bu ihanetlerden ötürü Kur'a-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz, bu hain milleti lanetlemiştir. Yine bu hainlerin Son Peygamber, Efendimizi zehirleyerek şehit ettikleri bilinmektedir.
İnkâr; Allah'a eş koşma; Yalanlama ve yalancılık; Üstünlük taslama; Cinayet; Döneklik; Aşağılık duygusu ve korkaklık; Hâinlik ve ikiyüzlülük; Bozgunculuk; Haksızlık; İsyan ve serkeşlik; İhtilâf ve tartışmacılık; Kıskançlık; Katı yüreklilik; Dünya hayatına düşkünlük; Cehâlet ve beyinsizlik; Sözü değiştirme; Hakkı gizleme; Gazap ve lânet gibi karakteristik özellikler kimde varsa kâfirdir, en azından büyük günahkârdır.
Ancak tüm bu özelliklerin tamamının Yahudilerde olduğu kesindir ve Allah (c.c.) bu hainleri lanetlemiştir. 
Konumuza gelecek olursak;
Yukarıda isimlerini verdiğimiz şahıs ve ailelere bakıldığında,
Ülkenin en seçkin ve ünlü aileleri ve kişileri olduğu, bunların ülkenin kaderine yön verdikleri görülecektir.
Bunların içerisinde Cumhurbaşkanı, Başbakan olanlar olduğu gibi sanat, spor, yazar, çizer her kesimden ve her gün ekranlarda gördüğümüz insanlar var.
Kimse kusura bakmasın, bu kadar tesadüf olmaz ve bu sebeple, daha da bir dikkat çekmemiz gerekmektedir. Bununla birlikte insanımıza moral vermeye çalışıyoruz.
Israrla bu hainlerin dedelerinin şimdi de torunlarının hâkim oldukları ihanet düzeninin 15 Mayıs 2006 tarihinde yıkıldığını, Türkiye'yi artık Türk ve Müslüman olanların yönettiğini;
Bağımsızlaşan, millileşen ve Müslümanlaşan 'Yeni Türkiye'nin bölgemizde birkaç sene sonra cereyan edecek olan Armageddon 'Melhame-i Kübra' savaşı için tedbirler aldığını belirtiyoruz.
İnanan inanır;  Ancak kimsenin kalbini yarıp bakamadığımızdan, yazdıklarımızı Yahudi ve küfür hesabına kimsenin de eleştirmesine izin vermeyiz.
Bu böyle biline… Mesela bir alıntıyla basit bir örnekleme daha yapalım yine bu dönmelerden bir paşayla... Sadrazam Mustafa Reşit Paşa ilk bilinen mason ve Osmanlı Devlet adamıdır. Aslında o tarihte Osmanlıyı yıkan veya yıkılışa götüren, bunun için yollara taş döşeyen hain de diyebiliriz.
3 Kasım 1839'da sultan İkinci Abdülmecid zamanında Osmanlı tarihinin en mühim kırılma anlarından biri olan Gülhane Hattı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı'nı ilan etmiştir Mustafa Reşit Paşa! 
Yine Mustafa Reşit Paşa, 1838'deki Baltalimanı Antlaşması ile Osmanlı Devleti'ni önemli bir gelir kaybına uğratmıştır.
Bu anlaşma, tamamen İngiltere lehine ve Devleti Aliye i Osmaniye'nin aleyhine tecelli etmiştir!
Devletin birçok tekellerini kaldıran ve hazinenin içini adeta boşaltan bir antlaşma olan Baltalimanı Anlaşması'ndan sonra Avusturya Başbakanı ''Osmanlı Devleti işte şimdi bitti'' demiştir!
İşte, bu hain Mustafa Reşit Paşa'nın torunu olarak bugün karşımıza Süleymancılar olarak bilinen Deniz Olgun ailesi çıkmıştır ki, henüz bu iddia yalanlanmamıştır. 
Mustafa Reşid Paşa'nın yetiştirmesi Ludwig Karl Friedrich Detroit vardır. Özel yetiştirmiş ve ona Mehmet Ali adını vermiştir. Müşir (Mareşal)liğe kadar terfi etmiş. 1877-78 Osmanlı Rus savaşında Garp Cephesi kumandanı olmuştur.
1877 Mart ayında Batı Hududumuz Tuna nehrinde iken sadece 13 ay sonra -bu hain Paşa'nın komutasında mağlup olunmuş- 1878 Nisan ayında Ruslar Nikola kumandasında İstanbul Yeşilköy'e kadar gelmiş ve o zaman ki adı ile Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştır. 
Karl Frideric Detroit (Mehmet Ali Paşa) bilhassa Balkanlarda, Makedonya ve Arnavutluk'ta büyük tepki ve nefret toplamıştır... O kadar nefret toplamıştır ki, Osmanlı'nın Garp Cephesini çökertmiş ve tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birine sebep olmuştur! 
İşte Mason Mustafa Reşit Paşa'nın alıp yetiştirdiği kripto Yahudi Müşir Mehmet Ali Paşa (Karl Detroit Frideric) in Dağıstanlı olan eşinden 4 tane kızı olmuş ve soyu günümüze kadar da gelmiştir.
Şimdi sıkı durun!
Bu 4 Kız çocuğunun da birer tane erkek evladı olmuştur... 
Kim mi bunlar? 
Bir kızından (Zekiye) oğlu ALİ FUAT CEBESOY (ki babası İsmail Fazıl Paşa da Osmanlı subayı ve ilk BMM de vekildir.) 
İkinci kızından olan oğlu MEHMET ALİ AYBAR (Sasyaşist Parti Genel Başkanı-kurucusu)... 
Bir kızından oğlu şair OKTAY RIFAT ve bir diğer kızından olan oğlu ise NAZIM HİKMET'tir.
Bizim kimsenin soyu sopuyla uğraşımız yok ama onların bu ülkede epeyce bir uğraşı olmuş ve halen de bu devam etmektedir.
Bu Sabatayistler Yahudi ama bunlar dışarıda Müslüman ve Türk gözüküp içeride yemesiyle, içmesiyle, konuşmasıyla Yahudi olan münafık grup.
1666 yılında Sabetay Sevi ile başlayan bu oluşum, 1800'lerden itibaren devleti ele geçirmiştir.
Kırım Harbi, 93 Harbi, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını bunlar çıkartıp Osmanlı'yı yıkmış, sonrasında İsrail Devleti'ni kurmuşlardır.
Fatih Sultan Mehmet'i Yahudi doktoru zehirleyerek şehit etmiştir. FETÖ şerefsizinin arkasında bunlar var, ülkemizde yapılan darbeler, darbe girişimleri, terör eylemleri, PKK, PYD, DAEŞ, aklınıza her kim geliyorsa arkasında bunlar var.
Ülkede yaşatılan ekonomik krizlerde de arka plandaki eller hep bunlar. O halde...
Bu insanların kimin çocuğu olduğundan ziyade, içimize sızan ve idareyi alıp kendi istedikleri şekilde milletin kaderine yön veren bu Dönmeleri de bilme zamanımız gelmiştir de geçmiştir bile.
Osmanlı bunun cezasını en ağır şekilde, bu Dönmeleri önemsemediğinden yok olup gitmiştir.
Bizim de aynı akıbete uğramamamız için içimizdeki hainleri bilmemiz gerekmektedir.
Kritik bir dönemde olduğumuzun bilinciyle, bu hainlerin kimler olduğunu ve neler yaptıklarını anlatmak dini olmakla birlikte milli bir görevimizdir…

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
ARŞİV