07
Mayıs 2022
Yazmak

Çağın haysiyetini kurtarmakla ödevlidir yazar. Kalem sahibi olmak; elde kalem tutmak, gelişigüzel yazılar yazmak, insan fıtratını bozacak, toplum ve birey ahlakına uymayan tarzlarda yazılar yazmak demek değildir. Çağın şahidi olduğunu bilmektir....

MAKALEYİ OKU
05
Nis 2022
Oruç

Dünyayı fizik ve metafizik diye ikiye ayırdığımız malumdur. Yani madde ve mana tıpkı burası ve ötesi gibi. Bu dünya hayatı ve ebedi aleme inanmışlığın disipline edildiği, gözden geçirildiği Oruç ayı. Metafizik alemin kuşatıcılığı...

MAKALEYİ OKU
19
Mar 2022
Şiir ve vatan

Vatan, millet ve memleket dediğimizde yerleşik bir hayattan bahsediyoruz demektir. Yerleşim aynı zamanda mekân tutmuş, ev bark yapmış, dilinden, dininden, ahlakından beslenerek şiire, sanata, edebiyata dolayısıyla tefekküre doğru yolculukların...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2022
Savaş ve barış

Yaşadığım yirminci yüzyılın ikinci yarısından yirmi birinci yüzyılın ilk yarısına doğru giderken hemen hemen savaşın konuşulmadığı, olmadığı yıl yoktur denilse yeridir. 1974 Kıbrıs savaşının yapıldığı yıl liseyi bitirmiştim....

MAKALEYİ OKU