MEHMET EMİN YURDAKUL

Mehmet Emin Yurdakul, 1869’da İstanbul’da doğdu. Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’nin ardından Mülkiye Mektebi’nde okudu. Memur olarak çalışma hayatına başladı. Hicaz vali vekilliği, Erzurum ve Sivas valiliği yaptı.  1910’da İstanbul’a dönerek Türk Yurdu dergisini çıkardı. 1923’te Şebinkarahisar, sonrasında da Urfa ve İstanbulmilletvekilliklerinde bulundu. 14 Ocak 1944’de İstanbul’da vefat etti.

Edebiyata şiirle başlayan Mehmet Emin Yurdakul, Millî Edebiyat ve Türkçülük akımlarının önde gelen isimlerinden biridir. Türkçülüğü konu alan vatan ve millet sevgisiyle dolu şiirler yazdı. Selânik’te Asır gazetesinde yayınladığı “ Cenge Giderken” adlı şiiriyle tanınan şair,  “Millî Şair” ünvanını aldı. “Türk Sazı, Türkçe Şiirler, Ey Türk Uyan, Ordunun Destanı, Dicle Önünde, İsyan ve Dua, Zafer Yolunda, Turan’a Doğru, Aydın Kızları, Ankara, Şiirler” başlıca şiir kitaplarıdır. Düzyazılarından oluşan “Mustafa Kemal”adlı da bir eseri vardır.(1)

Mehmet Emin Yurdakul’un “Yurdumun dişi arslanlarına” diye Türk hanımlarına ithaf ettiği “YA GAZİ OL, YA ŞEHİT” başlıklı şiirini sizlere sunuyor ve Yurdakul’a Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum:

“Haydi yavrum! Ben seni bugün için doğurdum;

Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum.

Türk evlâdı odur ki, yurdu olan toprağı

Ana ırzı bilerek yâd ayağı bastırmaz;

Bir yabancı bayrağı

Ezan sesi duyulan hiçbir yere astırmaz.

Git evlâdım, yıllarca ben oğulsuz kalayım;

Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım!

Haydi oğlum haydi git,

Ya gazi ol, ya şehit…

Haydi yavrum, köyüne, nişanlına veda et

Sabanını, tarlanı, her şeyini fedâ et,

O silâha sarıl ki, böyle günde bir erkek

Bir dualı demirden başka bir şey kullanmaz;

Bunu tutan bir bilek

Köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz.

Git evlâdım yıllarca ben oğulsuz kalayım:

Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım.

Haydi oğlum, haydi git;

Ya gazi ol, ya şehit…

Haydi yavrum, kendine sen de “ yiğit er” dedir,

Büyüdüğün gaziler ocağına can getir.

O cenkleri kazan ki, senin büyük Türk adın

Yedi iklim, dört bucak içersine ün salsın.

Beş yüz yıllık ecdâdın

Kabirlerde titreyen kemikleri öç alsın.

Git evlâdım, yıllarca ben oğulsuz kalayım,

Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım.

Haydi oğlum, haydi git,

Ya gazi ol, ya şehit…

Haydi yavrum, bugün de dertli ninen ağlasın,

Ayrılığın oduyla yüreğini dağlasın;

O yaşları saçsın ki, senin arslan göğsünde

Benim kanlı gözyaşım düşman için kin olsun,

Kara yerin yüzünde

Ayağının bastığı bağlar, beller leş dolsun.

Git evlâdım yıllarca ben oğulsuz kalayım

Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım.

Haydi oğlum, haydi git,

Ya gazi ol, ya şehit.”

(1)Tanzimat’tan Bu Yana Hamâsî Türk Şiiri Antolojisi

Fahri Ersavaş / İstanbul- 1970

Haberleşme Adresi: Tütüncü Mehmet Efendi Cad.

İkinci Orta Sokak No: 6/12 Kâmilbey Apt. Göztepe / İstanbul Tel: 0216 360 78 18

YORUM EKLE