GÜNDEM Haberleri Tümü

Benzinlik çalışanlarına LPG eğitimiT.M.M.O.B. Kimya Mühendisleri Odası tarafından, Otogaz İstasyonlarındaki LPG Yetkili İşletme personellerine eğitim verildi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime; Kastamonu Merkez ile birlikte Azdavay, Devrekani ve Taşköprü ilçelerinden katılım oldu.

Yamakoğlu, Ertürk, FDGN, Hizel ve Senli Petrol LPG İstasyonlarında çalışan LPG Yetkili İşletme Personeline (pompacılara) Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nden Yüksek Mühendis Niyazi Özgür eğitim verdi.

Yetkili personellere; LPG‘nin Teknik Özellikleri, Doldurulma İşleminde Temel Kurallar, LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri ve Standartlar, İş sağlığı, Güvenliği ve Çevrenin Korunması, LPG‘nin Emniyetli Bir Şekilde İkmal Yapılması ve Yangın Güvenliği, İstasyonda alınması gereken emniyet tedbirleri, İlk Yardım ile Yangına Müdahale konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim de; İstasyonların Enerji ve Tabi Kaynaklar, Sanayi, İçişleri Bakanlıkları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na karşı sorumlulukları da anlatılırken, araçlarda % 80, yeraltı tanklarında ise % 85 dolum oranını geçmemeleri gerektiği ifade edildi.  LPG tankına tam dolum yapılması nedeniyle çeşitli zamanlarda meydana gelen patlama ve yangınlar ile ilgili örnekler, görsellerle de desteklendi.

T.M.M.O.B. Kimya Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilcisi Mine Akçakoca Özgür, yaptığı açıklama da, “1996 yılından bu yana ülkemizde araç yakıtı olarak kullanılmakta olan, LPG (Otogaz), propan ve bütan gibi basit hidrokarbonlardan oluşmakta olup doğalgazdan petrol damıtılmasından elde edilmektedir. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca; LPG piyasasında görev yapacak otogaz LPG dolum personelinin TMMOB‘a bağlı ilgili meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılmaları zorunlu olduğu için, sertifikasız personel çalıştırmak yasaktır. Bu nedenle doğan ihtiyaç ve istekler göz önünde bulundurularak, belgesi olmayan personeller için Kastamonu’da eğitim gerçekleştirilerek, ardından sınav yapıldı. Yazılı sınav sonunda yeterlilik gösterenlere TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından sertifikaları verilecektir. Mühendislik bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe ve yaratıcılığı kullanarak doğal kaynaklardan insana faydalı ürünler ortaya koyma eylemidir. Kimya mühendisliği ise; temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen bir mühendislik dalıdır. Kimya mühendisliği disiplinler arası çalışmayı gerektiren bir yapıya sahiptir. Kimya Mühendisleri Odası (KMO) 1954 yılında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yasasının yürürlüğe girmesiyle kurulan ilk beş Odadan birisi olup kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Türkiye’deki 26 bini aşkın Kimya Mühendisinin temsilcisi olan Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu’nun ifade etmiş olduğu gibi; ‘Biz gücümüzü almış olduğumuz eğitimden, yüreğimizdeki insan sevgisinden, mesleğimizin toplumcu ve üretici özünden, tüm saldırılara karşı bizlere sahip çıkan üyelerimizden ve halkımızdan alıyoruz. Gücümüz de buradan geliyor.’ TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, eğitim ile belgelendirmenin yanı sıra panel, söyleşi ve konferanslarla bilgilendirme, ülkenin ve kamunun çıkarlarının gözetilmesi, yurdun yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarının bulunması, korunması ve işletilmesi, üretimin arttırılması konularında çalışmalar yapmaktadır. Bunlarla birlikte oda etkinliklerini ilgilendiren yasa, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesinde, gerekli önlemleri almak, uzmanlık alanında ülkenin çıkarlarına uygun politikalar üretilmesi görevlerini yerine getirmektedir. Kimya Mühendisleri Odası; ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin ve tüketicinin korunmasında, üyelerinin mesleki çıkar, hak ve yetki, onur ve ortak çıkarlarının korunmasında ve emeklerinin değerlendirilmesinde, dayanışmanın sağlanmasında, diğer meslek odaları üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğün ve ahlakın korunmasında, haksız rekabetin önlenmesinde etkin rol oynamaktadır” diye konuştu. (Haber Merkezi)

Paylaş
Tweet Paylaş Paylaş
Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz