08 Ağustos 2020 Cumartesi

Yol İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Sadık Düzgün Emek üzerindeki vergi yükü azaltılsın

İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde işçilerle çay paydosunda bir araya gelen Yol İş Sendikası 2 No’lu Kastamonu Şube Başkanı Sadık Düzgün, TBMM gündeminde olan vergi düzenlemesiyle ilgili olarak Türk-İş Genel Merkezinin hazırlamış olduğu basın bildirisini paylaştı.

07 Kasım 2019 Perşembe 09:39
 Yol İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Sadık Düzgün Emek üzerindeki vergi yükü azaltılsın
 


İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde işçilerle çay paydosunda bir araya gelen Yol İş Sendikası 2 No’lu Kastamonu Şube Başkanı Sadık Düzgün, TBMM gündeminde olan vergi düzenlemesiyle ilgili olarak Türk-İş Genel Merkezinin hazırlamış olduğu basın bildirisini paylaştı.

Sadık Düzgün; Türkiye’deki vergi alanında yapılacak olan reform paketinde mevcut yapıda emekçilerin, çalışanların aleyhindeki adaletsiz yapının değiştirilmesi gerektiğini, özellikle emek üzerindeki vergi adaletsizliğine dikkat çekerek bu yapının bir önce çalışanlar lehine düzeltilmesinin altını çizdi.

 

Sadık Düzgün’ün açıklaması şöyle: “Değerli emekçiler, emek dostları… Bugün ,emekçiler üzerinde acımasız vergi yükünü protesto etmek, adaletsiz vergi politikalarının emekçiler lehine yeniden düzenlenmesini, ve sosyal hukuk devleti ilkelerine göre belirlenmesini, talep etmek için buradayız.

Anayasamızın ‘vergi ödevi’ başlıklı 73’üncü maddesinde ‘Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür’ ifadesi yer almaktadır.

Bu düzenlemeden amaçlanan, herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere

vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir.

Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenlerden oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan

vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan memur ve işçinin gelir vergileri; Kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle işçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçini eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor.

Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor. Ortalama aylık brüt ücreti 4.500 TL olan bir işçi, Ocak ayında 3.409 TL net ücret alırken, Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3.218 TL’ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile,

yılsonu 349 TL eksilerek 3.060 TL’ye geriliyor.

Arkadaşlar; Bu vergi düzeni adil değildir… Hakka ve hukuka uygun değildir… Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir… TBMM’ye sunulan

Vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor,

vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor. Bu teklifte ve çalışanların 2005 yılında yüzde 15-20-25-30-35 olan gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranı, 2006 yılından bu yana yüzde 15-20-27-35 olarak uygulanıyor. Yetmiyor; 2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken, günümüzde 7 kat olarak hesaplanıyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmiyor.

Bu uygulama sosyal adaletle bağdaşmıyor. Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik, ‘vergi adaleti’ sağlanması olmalıdır. Bu yönde atılan adımlar

konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır.

Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, işveren ile aynı oranda vergilendirmek haksızlıktır… adaletsizliktir…

 

Arkadaşlar; Türkiye’de vergi alanında yapılacak bir “reform” ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Türk-İş olarak ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlamak isteriz. ‘En az  geçim indirimi’ uygulamasıyla da, belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması sağlanmalıdır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir.

Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçilerin lehine iyileştirme yapılmasıdır.

Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır.

İdeal bir vergi sistemi; Sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur.

Türk-İş olarak; Bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz.”

İMZA KAMPANYASI

Toplantı sonunda kamu çalışanları “Vergide Adalet Sağlansın” başlıklı imza kampanyasını imzalayarak konfederasyona yollanmak üzere başkanlığa teslim ettiler. (Haber Merkezi)

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
ARŞİV