'Tedbirler alındı, sorun yok'

Mobil Kısırlaştırma aracının hizmete girmesinin ardından bazı kesimlerce gelen tepkilere Kastamonu Mahalli İdareler Birliği'nden açıklama geldi

'Tedbirler alındı, sorun yok'

Mobil Kısırlaştırma aracının hizmete girmesinin ardından bazı kesimlerce gelen tepkilere Kastamonu Mahalli İdareler Birliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada; mevzuata uygun bütün tedbirlerin alındığı belirtilirken, kısırlaştırmanın yanı sıra veterinerlik hizmetlerinin de verileceği belirtildi. Yürütülen hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı ifade edilerek, ''Şu ana kadar da hiçbir sorunla karşılaşılmamıştır'' ifadelerine yer verildi.

KASMİB'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, yerel yönetimlerimize sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çeşitli görev ve sorumluluklar yüklemektedir.  Bu görevlerin başında sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesinin önlenmesi ve bu amaçla kısırlaştırılması, hayvanların aşılanması, işaretlenmesi ve kayıt altına alınıp hayvan sayısı ve sağlığı yönünden izlenmesi gelmektedir.  Mahalli İdareler Birliklerinin kuruluş amacı; üye mahalli idarelerin yasalarla verilen ve yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri yerine getirmelerine yardımcı olmak, gerektiğinde bu görevleri onlarla birlikte gerçekleştirmektir.

İlimizde sahipsiz sokak hayvanları popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla kısırlaştırılması, aşılanması ve işaretlenerek kayıt altına alınması konularında belediyelerimize yardımcı ve destek olmak amacıyla Kastamonu Mahalli İdareler Birliği bünyesinde bir Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi kurulmuştur.  Mobil Kısırlaştırma Ünitesi, yukarıda bahsedilen Kanun ve Yönetmelik ile halen yürürlükte olan 21.03.2008 tarihli ve 2008/4 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesi’ne dayanılarak kurulmuş olup yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli izinler alınmış ve ünite hizmete konulmuştur.

İleride mevzuat hükümlerinde değişiklik olması halinde, yeni düzenlemeye uyulması hususunda kuşkuya yer yoktur.  Modern bir veteriner kliniği şeklinde tasarlanıp imal edilmiş olan Kısırlaştırma Ünitesi aracımızda bir veteriner hekim ile yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilmiş olup ünitede sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının yanı sıra kuduz ve parazit aşıları yapılarak, küpe ve mikroçip ile işaretleme ve kayıt altına alma işlemleri gerçekleştirilmektedir.  Hayvanların yakalanması, ameliyat sonrası bakımlarının yapılması ve alındıkları ortama geri bırakılması belediyelerin görev ve sorumluluğunda olmakla birlikte ayrıca veteriner hekimimiz tarafından denetim, gözetim ve takibi yapılmaktadır. Bu sebeple Kısırlaştırma Ünitesi hizmetleri, belediyelerce operasyon sonrası rehabilite alanları hazır edilen ve bu konuda personel görevlendirilen ilçelerde uygulanacaktır.

Kısırlaştırma Ünitesi hizmetleri yürütülürken yerel hayvan koruma görevlilerinden ya da ilgili STK’lardan bir temsilcinin gözlemci olarak bulunmasına özen gösterilmektedir.

Yürütülen hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmış olup şu ana kadar da hiçbir sorunla karşılaşılmamıştır.'' (Bülten)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER