RiSKLi YAPI SAHiPLERiNE MÜJDE

Kastamonu Belediye Meclisi Şubat ayı 2’inci toplantısı Belediye Başkanı Tahsin Babaş başkanlığında gerçekleştirildi.

RiSKLi YAPI  SAHiPLERiNE MÜJDE

 

  Kastamonu Belediye Meclisi Şubat ayı 2’inci toplantısı Belediye Başkanı Tahsin Babaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda eski kooperatif ve siteler başta olmak üzere riskli yapıların dönüşümünü hızlandıracak çok önemli bir imar kararına imza atıldı. 

Belediye Meclisi, 31 Aralık 2015 tarihinden sonra revize imar planı yapılan alanlar hariç 1990 yılından önce yapılaşan konut alanlarına belirli şartların yerine getirilmek koşuluyla yüzde 25 emsal artışı verilmesini onayladı.
Ada bazında dönüşüm talep eden, tüm kat maliklerinden çok katlı yapı istediklerine dair noter onaylı muvafakatname alan, yapılarının riskli yapı olduğunu tespit ettiren, ruhsata esas projede her bağımsız bölüm için zemin altında bir adet kapalı otopark yapacağını taahhüt eden,  ayrıca birden fazla parselden oluşan ada içerisinde parsellerin 3'te 2'sinin riskli yapı içerdiğini ispatlayan siteler ve kooperatifler söz konusu yüzde 25'lik emsal artışından faydalanabilecek. 
Candaroğulları Sitesi, Mutlular Sitesi, Öğretmenevleri Sitesi, Şekerevleri Sitesi, Karınca Sitesi, Birlik Sitesi, Sepetçioğlu Sitesi ve Yüzüncüyıl Sitesi'nin genel olarak planlamaya konu edildiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planını toplantıda gündemine alan Belediye Meclisi, yapılan bilgilendirmelerin ardından İmar Komisyonu'nun “planlarda belirlenen riskli yapılarda dönüşümün bir an önce sağlanabileceği ve sosyal ile teknik yapı alanlarının planlama sınırı içerisinde yeterli olduğu” kanaatine vardığı yönünde sunduğu raporunu oy birliğiyle kabul etti. 

“RİSKLİ YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLAR PLANLANDI”

Belediye Meclisi'nde konuya ilişkin şu bilgiler verildi: “Planlama kent bütününde 2 bin 500 hektarlık alan üzerinde yapıldı. Daha çok da riskli yapıların bulunduğu alan planlandı. Plan içerisinde sosyal ve teknik alt yapı alanları değerlendirildi. 2011 yılı imar planı yapılırken Kastamonu'daki hane halkı nüfusu 4 olarak kabul ediliyordu. Sosyal donatı alanları da ona göre belirlenmişti. Daha sonra TUİK hane halkı nüfusunu vermeye başladı. Kastamonu'da hane halkı nüfusunun 3.1 olduğu ortaya çıktı. Kastamonu'da hane halkı nüfusu 4 olarak kabul edilse bile fazlasıyla sosyal donatı ve yeşil alan mevcut, karşılıyor. Hane halkı nüfusu 3 olduğu içinde bütün şehir için yüzde 25'lik bir emsal artışı hiç bir problem doğurmuyor. İlerleyen süreçte ada bazında çalışma yapıp bu imkandan faydalanmak isteyen başka site ve kooperatifler içinde yüzde 25'lik emsal artışı verilmesinin önü açılmış, kurum yetkili kılınmıştır. Yüzde 25 artıştan yararlanmak isteyen diğer kooperatif ve siteler parsel değil ada bazında talepte bulunmaları ve ayrık nizamda 6 katın planda 2.40 emsale dönüştürülmesi suretiyle bu imkandan yararlanabileceklerdir.”          Serkan Horuz
Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2018, 11:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER