İGM, 8 GÜNDEM MADDESİYLE TOPLANDI

Nisan ayı toplantılarına devam eden İl Genel Meclisi (İGM) dün 8 gündem maddesi ile toplandı. Denetim Komisyon raporu, Orman Koruma ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu raporu, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ve İl Özel İdaresinin taşınmazlar, çöp araçları haczedilmemesi, imar planları hakkındaki teklif görüşüldü.

İGM, 8 GÜNDEM MADDESİYLE TOPLANDI
banner72

 

Nisan ayı toplantılarına devam eden İl Genel Meclisi (İGM) dün 8 gündem maddesi ile toplandı. Denetim Komisyon raporu, Orman Koruma ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu raporu, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ve İl Özel İdaresinin taşınmazlar, çöp araçları haczedilmemesi, imar planları hakkındaki teklif görüşüldü.

Toplantıda ilk olarak Denetim Komisyonu raporu görüşüldü. Okunan raporda, “Çağımızda Kamu Yönetimleri artık Yönetimden Yönetişime (Birlikte Yönetme) doğru gitmekte ve denetimler gittikçe önem kazanmaktadır. İl Özel İdarelerini Devlet adına Sayıştay Denetçileri ve Mülkiye Müfettişleri denetlemektedir. İç Denetçi Mevzuatı vardır. Valilik Makamından Genel Sekreterlik, Birim Müdürlükleri, Şefler ve Memurlar silsilesi ile de bir denetime tabidir. Denetim Komisyonumuzun amacı, İl Özel İdaresinin iş ve işlemlerini süreç ve sonuçlarını ilgili mevzuat hükümlerine, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, ölçmek, değerlendirmek tespitler yapıp önerilerde bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.

KİLİTLİ PARKE İHALE USULÜ YAPILACAK

İGM’nin son maddesinde ise Plan ve Bütçe Komisyonun raporu yer aldı. Görüşülen komisyonda, şunlar belirtildi: “Köylerimizde yapılan parke çalışmaları ile köy içlerindeki çamur, bozuk yol ve meydanların düzenli ve insanımızın yaşam standartlarının yükselmesine vesile olmuştur. Köylerimize şehir havası vermiştir. Gurbetten emekli olan hemşerilerimizin köylerine dönerek yeni binalar yaptıkları görülmüştür. Yol yapımı için kullanılan BSK ve beton yol uygulamalarından daha ekonomik ve yol kaplama işçiliği ve tamiri daha kolaydır. Köylerimizdeki parke çalışmaları ile ilgili olarak gerek İl Özel İdaresi ve gerekse Köylere Hizmet Götürme Birlikleri her yıl nüfus oranı dikkate alınarak alt yapısı bitmiş köylerimizde kilitli parke çalışması yapmıştır. Bizim köylümüz elbette en güzeline ve en iyisine layıktır. İmkanlar nispetinde her yıl kilitli parke çalışmaları mutlaka yapılmalıdır. Bu güne kadar yapılan kilitli parke çalışmaları ihale usulü ile yapılmıştır. İl Özel İdaresince yaklaşık maliyet hesaplanarak ihaleye çıkılmış, ihaleye birkaç firma girmiş ve en uygun teklifi veren ve şartları tutan firma işin yapımını üstlenmiştir. Kilitli parke, parkenin nakliyesi ve işçiliği ona ait olmuştur. Önergeye bahse konu olan bu işin İl Özel İdaresince yapılması durumunda Beton kilitli parke makinesinin maliyetinin yanında en az bir kaç iş makinesi, bu işi yapmak için işçi gerekmektedir. Kilitli parke santralının kurulması, yardımcı makineleri, çalışan elemanların maaşları, kumu, çimentosu, nakliyesi ve işçiliği de hesaba katıldığında maliyet daha da artacak. Kurulan santral çalışmadığında ise atıl durumda kalacaktır. Bu işi yapan firmaların asıl işi parke üzerine olduğu ve devamlılık sağladıkları için daha ucuza ürettikleri düşünülmektedir. Zaten ihaleye giren firma yaklaşık maliyetin altında teklif vererek ihaleyi almaktadır. İl Özel İdaresi bizzat kilitli parkeyi kendisinin üretmesinin yerine ihale usulü ile yaptırması daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.”

Tuğçe Yerdelen

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 10:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER