HAYATIMI EDEBİYATI ANLAMAYA VE ANLATMAYA ADAMIŞ EDEBİYAT TUTKUNUYUM

“Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi” kitabını kaleme alan Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onur Hasdedeoğlu, edebiyatın sihirli dünyasını araladı. Ömrünü edebiyata adayan Hasdedeoğlu, “Çok ciddi hadiselerin ve kırılma noktalarının edebiyata damga vurduğu görülüyor. Yaşanan bütün toplumsal, siyasi, ekonomik hadiseler edebiyatta da bir şekilde yansıma buluyor nihayetinde” dedi.

HAYATIMI EDEBİYATI ANLAMAYA VE ANLATMAYA ADAMIŞ EDEBİYAT TUTKUNUYUM

 

 “Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi” kitabını kaleme alan Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onur Hasdedeoğlu, edebiyatın sihirli dünyasını araladı. Ömrünü edebiyata adayan Hasdedeoğlu, “Çok ciddi hadiselerin ve kırılma noktalarının edebiyata damga vurduğu görülüyor. Yaşanan bütün toplumsal, siyasi, ekonomik hadiseler edebiyatta da bir şekilde yansıma buluyor nihayetinde” dedi.

 

Tuğçe Yerdelen: Hocam, öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

M. Onur Hasdedeoğlu: Bu soru, sorulduğu anda cevaplanması en zor sorulardan birisi olsa gerek. İnsanoğlu zaten son derece karmaşık bir varlık. Söz konusu kendisi olduğunda ise cevap vermek daha da zorlaşıyor. Sanırım kendimi en basit manada “hayatımı edebiyatı anlamaya ve anlatmaya adamış bir edebiyat tutkunu” olarak tanımlayabilirim. 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığım meslek hayatımı 2013 yılından beridir Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak devam ettirmekteyim. Bir yandan akademik çalışmalarımı sürdürürken bir yandan da yıllardır edinmeye devam ettiğim bilgi birikimimi öğrencilerime aktarmaya gayret ediyorum.

“SAHADAKİ BOŞLUĞU DOLDURMAK İÇİN ADIM ATTIK”

Tuğçe Yerdelen: “Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi” kitabını yazmaya nasıl karar verdiniz ve sizi sürükleyen ne oldu?

M. Onur Hasdedeoğlu: Bu kitabın bir fikir olarak ilk ortaya çıkışı 2016 yılına dayanıyor. Yeni Türk Edebiyatı sahasında edebiyatın ulus-devlet oluşum sürecindeki etkisi konusu üzerinde akademik manada henüz bu şekilde bir çalışma yapılmamış olduğunu fark ettiğimizde, bu konuda bir araştırma yapmanın, sahadaki bir boşluğu bir nebze de olsa doldurabileceğini düşünerek ilk adımı atmış olduk. Gerek ders yoğunluğu gerekse zaman zaman farklı akademik çalışmalara yönelmek durumunda kalmamızdan dolayı araştırmanın tamamlanması ve kitap olarak yayımlanması 2019 yılının Eylül ayını buldu.

Tuğçe Yerdelen: Kitabınızın devamı gelecek mi?

M. Onur Hasdedeoğlu: Açıkçası Türk edebiyatının ulus-devlet oluşumuna etkisi konusu çok geniş bir konu ve Türk ulus-devlet oluşumu hâlen devam eden bir süreç. Mevcut çalışmamız, döneme damgasını vurmuş iki yazarın eserleri merkeze alınmak suretiyle ulus-devlet oluşum sürecinin sadece ilk dönemine ışık tutmayı amaçlıyor. Özellikle çok partili hayata geçtikten sonra günümüze kadar devam eden periyot takip edildiğinde, yetmiş yıllık zaman dilimine

çok ciddi hadiselerin ve kırılma noktalarının damga vurduğu görülüyor. Yaşanan bütün toplumsal, siyasi, ekonomik hadiseler edebiyatta da bir şekilde yansıma buluyor nihayetinde.

Önümüzdeki yıllarda; Cumhuriyet tarihinde toplumsal ve siyasi kırılma noktalarının edebiyata yansıyış biçimlerini araştırmayı ve konuya dair çalışmalarımı yayımlamaya devam etmeyi planlıyorum.

“EN ZENGİN MALZEME HALİDE EDİP VE YAKUP KADRİ”

Tuğçe Yerdelen: Halide Edib ve Yakup Kadri'yi seçmenizin nedeni nedir?

M. Onur Hasdedeoğlu: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Milli edebiyatın temelleri üzerinde yükseliyor ve Halide Edib ile Yakup Kadri bu dönemin en etkili isimlerinden ikisini teşkil ediyor. Eserleri kronolojik sıra ile takip edildiğinde, bu iki yazarın yirminci yüzyılın başından itibaren Türk toplumsal ve siyasal hayatında yaşanan bütün gelişmeleri ne kadar etkili biçimde yansıttıkları görülür. II. Meşrutiyet’in ilanından Balkan Savaşlarına, I. Dünya Savaşı’ndan Mondros Mütarekesine, Milli Mücadele’den Cumhuriyetin ilanına kadar yaşanan hadiselerin topluma yansıyış biçimleri her iki yazarın eserlerinden de çarpıcı biçimde takip edilebiliyor. Bu sebeple Türk edebiyatının ulus-devlet oluşumundaki etkisi konusu üzerine çalışmaya karar verdiğimizde bize en zengin malzemeyi sunacak yazarların Halide Edib ve Yakup Kadri olduğunu düşünerek konuyu bu iki yazarın romanları ile sınırlandırmayı tercih ettik.

Tuğçe Yerdelen: Edebiyat dünyasında kitabınız nasıl ses getirdi? 

M. Onur Hasdedeoğlu: Kitabımızı edinip okuyan kimi okurlardan çok olumlu geri dönüşler geldi. Bilhassa üzerimde emeği olan hocalarım kitabı okuduktan sonra genel manada takdirlerini ilettiler ve onların olumlu kanaatleri beni bu alanda çalışmalarımı daha da derinleştirerek ilerletmek yolunda inanılmaz biçimde motive etti.

EDEBİYAT TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKECEK

Tuğçe Yerdelen: Kitabınızı kimler okuyabilir?

M. Onur Hasdedeoğlu: “Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi” adlı kitap akademik bir araştırma kitabı olduğundan dolayı öncelikli olarak genelde edebiyat, özelde ise Türk Dili ve Edebiyatı araştırmacılarının ve bilhassa bölüm öğrencilerinin daha çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte kitabın yakın tarihimizle ilgilenen bütün edebiyatseverler tarafından keyifle okunabileceği kanaatindeyim.

Tuğçe Yerdelen: Yazıyla uğraşan gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

M. Onur Hasdedeoğlu: Prof. Dr. İnci Enginün hocamın yıllar önce okuduğum bir kitabının önsözünde Fuat Köprülü’den alıntıladığı “Edebiyat tarihine hevesli bir Türk genci, henüz inşa malzemesinden hiçbiri hazır bulunmayan bu büyük millî abide için, izah edilen usuller dairesinde hiç olmazsa bir taş getirmeye çalışmalıdır” cümlesi beni derinden etkilemişti. Sanırım bu cümle, konuya dair düşüncelerimin en müspet ifadesidir.

Tuğçe Yerdelen: Çok kıymetli bilgiler paylaştınız, çok teşekkür ediyorum.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 11:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER