Erol Akar, olağan genel kurulda güven tazeledi KÖY-KOOP, 2018’İ KÂRLA KAPATTI

Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Koop. Birliği (Köy-Koop), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonu’nda Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleşti. Mevcut Başkan Erol Akar’ın tek liste olarak katıldığı kurulda, Akar yeninden başkan seçildi.

Erol Akar, olağan genel kurulda güven tazeledi   KÖY-KOOP, 2018’İ KÂRLA KAPATTI
banner72

 

Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Koop. Birliği (Köy-Koop),  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonu’nda Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleşti. Mevcut Başkan Erol Akar’ın tek liste olarak katıldığı kurulda, Akar yeninden başkan seçildi.

Olağan Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan Köy-Koop Başkanı Erol Akar, birliğin faaliyetlerinden bahsetti. Akar, şunları belirtti: “Birlik olarak ilk önemli faaliyetimiz, sütün pazarlanmasında sağlıklı ve güvenli bir pazar oluşturulmasına, üreticinin emeğinin en iyi şekilde değerlendirilmesine yönelik olmuştur. Süt pazarlama faaliyetlerine ilk başladığımız günlerden bu tarafa daha gelişmiş bölgelerde ve ülkelerde olduğu gibi kooperatifleşmenin sağlanması ve soğuk zincirin oluşturulması yönünde çalışmalar sürdürülmüş, bu gün için 107 kooperatife ulaşılmıştır.  Birliğimizce kooperatif köylü işbirliği ile ve değişik kuruluşlardan sağlanan desteklerle kurulan süt toplama merkezleri ile ilimizde 35 faal bölgede 150 tonu aşkın kapasiteye ulaşan bir süt soğutma zinciri ile çok önemli bir alt yapı oluşturulmuştur. 2018 yılında Aş.Çit ve  Bey Köyü Süt toplama merkezleri faaliyete geçirilmiş, Aşağı Çayırcık köyü süt toplama merkezi inşaat faaliyetleri sürdürülmektedir. Oluşturulan süt toplama merkezleri, üretici ile buluşma noktası olduğu kadar sütün dışında diğer ürünlerinde alınıp satılabileceği bir merkez olarak değerlendirilmelidir. Böyle bir alt yapının oluşturulması sayesinde, ulusal ölçekte firmalara süt verilebilmiş, sütte olması gereken standartlar büyük ölçüde sağlanabilmiştir.

2018 YILI SÜT DESTEKLEMELERİ SİSTEM GİRİŞLERİ YAPILDI

Süt toplama merkezlerinin standartlarının yükseltilmesi için önemli çalışmalar yapılmış, alım düzeninin sağlıklı yürütülebilmesi ve hijyenin sağlanması adına kooperatiflerimizle müşterek çalışma yürütülmüş, mevzuatın gerektirdiği tüm koşullar sağlanmıştır. On üç bölgede bilgisayarlı otomasyon sistemi oluşturularak kısa sürede daha güvenli daha kaliteli süt alımı sağlanmaya çalışılmıştır. Hayvancılığın gelişmesinde en önemli unsur, sütün değerince pazarlanması olup hayvancılığın sürdürülebilirliği adına da son derece önemlidir. Kooperatifleşme ile birlikte soğuk zincirin oluşturulması sonucu ulusal pazarlar devreye girmiş kalite artışı sağlanmış süt üretiminde ciddi artış olmuştur. Ancak yem ve diğer girdilerdeki fiyat artışları sürerken, süt fiyatları artmamış, hayvancılık geri gitmiş, üretici banka borçlarını ödemekte zorlanır noktaya gelmiştir. Ekonomik zorlukların olduğu dönemlerde dayanışma ve sorunları müşterek kucaklamak adına kooperatiflerimiz çok daha fazla önem kazanmaktadır. Hayvancılığın ve sütçülüğün geliştirilmesinde örgütlü yapıların gerekliliği kaçınılmazdır. Birliğimizce, anaç sığır desteklemesinin ilk yürürlüğe girdiği tarihten bu tarafa uygulaması başlatılmış kooperatif ortaklarının destekleme hizmetlerinden azami ölçüde yararlanabilmesi için birlik olarak tüm alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Birliğimizce yapılan çalışmalar sonucu üreticiye ödenen desteklemeler konusunda hem kooperatif ortaklarımıza hem de ilimiz ekonomisine önemli katkı sağladığımızı düşünüyoruz. 2016 yılından itibaren anaç sığır desteği kaldırılmış, yerine sadece buzağı desteklemesi getirilmiştir. Buzağı desteklemelerinden yararlanmak için 2017 yılında örgütlü üreticinin örgütleri aracılığı ile başvurması şartı getirilmiştir. Bu kapsamda birliğimizce yapılan çalışmalar sonucu 2018 yılının ilk dört aylık döneminde 257 kooperatifin 4 bin 358 ortağının 15 bin 263 buzağısı için 8 milyon 394 bin 150 TL buzağı destekleme ödemesi doğrudan kooperatif ortaklarımızın kişisel hesaplarına yapılmıştır. Süt desteklemesinde örgüt zorunluluğu devam etmektedir. 2018 yılı süt desteklemeleri sistem girişleri yapılmıştır. Bu kapsamda 107 kooperatifin ortağı 4 bin 171 kişinin toplam 31 milyon 997 bin 804 LT süt karşılığı 3 milyon 24 bin 615 TL’nin Bakanlıkça ödemesi gerçekleştirilmiştir.”

“SİYEZ UNU, SARIMSAK KÖY-KOOP MARKASIYLA SATILIYOR”

Akar, ormancılık hakkında da yaptıkları çalışmalara değindi. Akar, “Orman ürünleri sanayisinin hammadde ihtiyacı yine kooperatiflerimiz tarafından karşılanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığınca son yıllarda uygulanan ormancılık politikalarının Orman köylüsü ve kooperatiflerimize olumsuz yansımaları olmuş, verilen üretim fiyatları, dikili satış uygulamaları ve yapılan bazı yasal düzenlemeler tümüyle orman köylüsünün ve kooperatiflerinin aleyhine gelişmiştir. Dikili satış, orman köylüsünün mağdur edilmesinin yanında yerel ekonomilere de ciddi zarar vermektedir. Yaklaşık 300 milyon TL tutarındaki üretim bedelinin çok önemli bir kısmının il ekonomisine girmeyecek olması yerel ekonominin ciddi zafiyete uğramasına neden olacaktır. Ayrıca orman köylüsünün örgütlü yapısına,  ekolojik değerlerin zarara uğramasına, kaçak kesimlere neden olunacak ve sosyal barışı zedeleyecek bir yaklaşım olacaktır. Dikili satışların önemli kısmının yasal takibe uğraması bu konuda önemli sorunların oluştuğunun da bir göstergesidir. Orman köylüsüne ve kooperatiflerine tanınan anayasal hakların ihlali niteliğindeki uygulamaların ülkemiz ve ilimiz bakımından yaratacağı sorunlar bütün açıklığı ile ilgililere, yetkililere ve kamuoyunun bilgisine aktarılmıştır. ORKOOP Merkez Birliği ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında yürütülen çalışmalar sonucunda orman üretim işçiliği meslek olarak kabul edilmiş ve sürecine girilmiştir. Yapılan sınav sonucu hak kazanan 54 ortağımıza belgeleri verilmiş olup 2019 yılı içerisinde de birim kooperatif ortaklarımızın ve orman köylülerimizin Uluslararası geçerliliği olan bu belgeyi almalarını sağlamak amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde sınav sürecine devam edilecektir. Orman Bölge Müdürlüğümüz faaliyet alanında üretim sahalarının alt yapı eksikliği ve Bölge Müdürlüğünün personel sorunu devam etmekte olup bu konularda tedbir alınması da büyük önem arz etmektedir. 2018 yılından itibaren fiili uygulamasının başladığı İFAD için birliğimizce hazırlıklar yapılmış olup bu proje kapsamında kooperatiflerimizin ve birliğimizin alt yapılarının güçlendirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülecektir. Birliğimizce özellikle 2015 yılından bu tarafa kadın çiftçilerimizin eğitimine özel önem verilmiştir. Verilen eğitimlerde süt hijyeni, hayvan bakım ve beslemesi, hayvan barınakları, hayvan hastalıkları, üretici örgütlenmesinin önemi ve kooperatifçilik gibi eğitimlerin yanında ev ekonomisi, aile içi iletişim konuları ağırlıklı olarak işlenmektedir. Ayrıca KETEM uzmanları tarafından kanserde erken teşhisin önemi ve hastalıklardan korunma ile ilgili eğitimler verilmektedir. 2018 yılında 175 kadın çiftçimizin eğitimi gerçekleştirilmiştir. Birliğimizce kooperatif ortaklarının yem talepleri karşılanmakta Sütaş firmasına ait her türlü yemin satışına devam edilmektedir. Yem dışında kooperatiflerimizin güğüm,  dezenfektan ve belli ölçüde gıda maddesi gibi ihtiyaç maddeleri de karşılanmaktadır. Ayrıca Köy Koop Markası ile yöresel ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları da sürdürülmekte, büyük şehirlerin yöresel ürün mağazalarında ve tüketim kooperatiflerinde siyez bulguru, siyez unu, sarımsak Köy Koop markası ile satışa sunulmaktadır. 2018 yılı faaliyet dönemi 787 bin 722 lira 5 kuruş net karla kapatılmıştır” diye konuştu.

“BAKAP VE İFAD EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ”

KÖY-KOOP Başkanı Erol Akar, konuşmasını şöyle tamamladı: “İlimizin kalkınmasında en önemli sektörleri oluşturan, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet yürüten meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından ortak çalışma zemini oluşturmak amaçlı kurulan ‘Kırsal Kalkınma Platformu’ sözcülüğü ve koordinatörlüğü birliğimiz tarafından yürütülmüştür. Faal olduğu dönemde ortaya konulan BAKAP ve İFAD projeleri bölgesel kalkınma adına ilimizin en önemli gündem maddelerini oluşturmuştur. Ancak maalesef anlaşılmaz bir biçimde platform kadük hale getirilmiş ve işlerliğini yitirmiştir. Temsil ettikleri kesimlere karşı sorumlulukları olan sivil toplum kuruluşlarının bu oluşuma destek vermeleri ve yeniden aktif hale geçirilmesi son derece önemlidir. İFAD projesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kabul edilmiş, uzmanlar tarafından ilk incelemeler yapılmış ve projenin uygulama süreci başlamıştır. Kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları olarak proje kaynaklarından en fazla yararlanma çabası içerisinde olunması kaçınılmazdır. BAKAP projesi özellikle ilimiz hayvancılığı için büyük önem arz etmekte olup mutlaka sonuç alınması gereken bir projedir. Bu konudaki çalışmaların devam ettirilmesi de kaçınılmazdır. Üreticimizin sorunları, çözüm önerileri ile birlikte Siyasi partilerimizin İl başkanlıkları ziyaret edilerek sunulmuş, il yönetimleri ile görüş alışverişinde bulunulmuştur. 2018 yılı içerisinde değişik Üniversiteler ve kurumlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılınmış, üretici örgütlenmesi ve kooperatifçilik konularında konferanslar verilmiştir. İlimiz ekonomisinde hem hayvancılığın gelişmesi ve sütün pazarlamasında, hem de orman üretiminde kooperatiflerimizin önemli rolü vardır. Ödenen vergilerdeki payı, yarattığı istihdam, fiyat oluşumundaki rolleri dikkate alındığında Kastamonu ekonomisine olan katkısı tartışmasızdır. Kooperatiflerimizin desteği, yönetim kurulumuzun ve çalışanlarımızın öz verili çalışmaları ile bu güne gelinmiş ve birliğimiz, ilimizin önemli bir hizmet kuruluşu haline getirilmiştir. Hiç şüphesiz bu hizmetlerin giderek daha da artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi adına tüm kuruluşların bu hizmetlere sahip çıkması ve destek vermesi son derece önemlidir”

Tuğçe Yerdelen

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 10:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER