Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onur Hasdedeoğlu’ndan - Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi kitabı

Türk edebiyatı araştırmalarına “Halide Edib ve Yakup Kadri’nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi” kitabını kazandıran Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onur Hasdedeoğlu, gazetemize kitabının ayrıntılarını paylaştı. Okuyuculara seslenen Onur Hasdedeoğlu, herkesi kitabını okumaya davet etti.

 Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onur Hasdedeoğlu’ndan  - Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi kitabı

 

 

Türk edebiyatı araştırmalarına “Halide Edib ve Yakup Kadri’nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi” kitabını kazandıran Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onur Hasdedeoğlu, gazetemize kitabının ayrıntılarını paylaştı. Okuyuculara seslenen Onur Hasdedeoğlu, herkesi kitabını okumaya davet etti.

2019 yılında Kesit Yayınları’ndan basılan “Halide Edib ve Yakup Kadri’nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi” kitabının nasıl ortaya çıktığını anlatan Hasdedeoğlu, “Tarih ve edebiyat sahalarında, bugüne kadar bu türde bir çalışmanın yapılmamış olduğunu tespit ettik. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ulus-devlet şeklinde oluşumu gerçekten önemli ve meşakkatli bir süreç. Özellikle Türk edebiyatının da bu sürecin şekillenmesinde büyük bir etkisi söz konusu. Edebiyat ve toplum, insanlık tarihi boyunca daima sıkı bir ilişki içerisinde olmuş ve birbirini her daim şekillendirmiştir. Türk edebiyatı da bilhassa Cumhuriyet’in ilanından itibaren devletinin kuruluşu ve inkılapların benimsetilmesi yolunda bir araç olarak kullanılmıştır. Halide Edib, Yakup Kadri, Reşat Nuri gibi yazarların eserleri, Cumhuriyet inkılaplarının benimsetilmesinde önem taşıyor. Tarihsel ve toplumsal gelişimimizde önemli bir kırılma noktasını teşkil eden bu dönemde yaşanan bu gelişmeler, pek çok yeni meselenin doğmasına ve tartışılmasına da zemin hazırlamıştır. Edebiyat, inkılaplar sürecinin “eğitim”, “kadın”, “toplum”, “kültür” vb. pek çok farklı alandaki toplumsal yansımaların; bu doğrultuda gelişen farklı toplumsal reflekslerin nabzını tutar ve yönetici kadro ile toplum arasında önemli bir köprü vazifesini görür” dedi.

“EDEBİYATIN DARBE DÖNEMLERİYLE İLİŞKİSİ ÇALIŞILABİLİR”

Sosyal bilimler sahasında böyle bir konunun ele alınmasının, önemli bir açığı kapatacağını düşündüğünü dile getiren Hasdedeoğlu, “Eser, yaklaşık bir buçuk, iki yıllık bir araştırma sonucunda ortaya çıktı. Kitabın devamını yazmayı düşünüyorum. Yakın tarihimizle ilgili benzer çalışmalar da Türk edebiyatının toplumsal yönünün ortaya çıkartılması yolunda büyük katkılar sağlayacaktır. Bilhassa, 27 Mayıs 1960İhtilali, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ile bunların toplumsal sonuçları merkeze alınarak onar yıllık periyotlarda yayımlanan romanlar, toplumsal sonuçların yansıması bakımından incelenebilir. Bu çalışmalar hem yakın tarihimizi hem de edebiyat-toplum ilişkimizi ortaya koymak bakımından güzel sonuçlar verecektir” dedi.

“KİTABIMI AKADEMİSYEN DE ÖĞRENCİ DE KEYİFLE OKUYABİLİR”

Kitabının üç bölümden oluştuğunu söyleyen veteorik arka plan kapsamında “Ulus” ve “Devlet” kavramlarını ele alarak, dünyada ulus-devletlerin oluşum sürecini özetlediğini ifade eden Hasdedeoğlu Tanzimat döneminden başlayarak, Türk ulus-devletinin oluşum sürecinin merhalelerini “Tanzimat’tan, Meşrutiyet’e”, “Meşrutiyet’ten İstibdat’a: II. Abdülhamit Dönemi”, “Çöküşün Eşiğinde: II. Meşrutiyet’ten Mondros’a, Bir Ulusun Dirilişi: Ulusal Kurtuluş Savaşı”, “Cumhuriyet’in İlanı ve Türk Ulus-Devlet Yapılanması” başlıkları altında incelediğini söyledi. “Edebiyat ve Toplum İlişkisi” başlıklı İkinci Bölüm’de ulus-devlet oluşum sürecinin edebî arka planını ele aldığını belirten Hasdedeoğlu, “Halide Edib ve Yakup Kadri’nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumu Üzerindeki Etkisi” başlıklı Üçüncü Bölüm altında; bu sürecin edebî yansımalarını “Eğitim”, “Kadın”, “Kimlik”, “Toplumsal ve Kültürel Çatışmalar” ve “İktisat” alt başlıkları altında kategorize ederek ortaya koyduğunun altını çizdi. “Kitabımı akademisyen de, öğrenci de keyifle okuyabilir” diyen M. Onur Hasdedeoğlu, “Okuyucu, ‘Halide Edib ve Yakup Kadri’nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi’ kitabıyla tarihsel süreç içinde edebiyat kazanımları elde edebilecek” şeklinde konuştu.

“EDEBİYATLA NE KADAR ERKEN YAŞTA TANIŞIRSAK, İLGİMİZ DE O DERECE DE ARTTIYOR”

Edebiyat dünyasına yönelik çalışmalarını sürdüren Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onur Hasdedeoğlu, “Edebiyat, hayatımın her zaman içinde oldu. Derslerimde de öğrencilerime yıllardan beridir edebiyatla toplumun ve tarihin iç içe olduğunu anlatmaya ve kavratmaya gayret ediyorum. Edebiyatla ne kadar erken yaşta tanışırsak, edebiyata olan ilgimiz de o derecede artıyor. Çocuk edebiyatı da bu noktada çok büyük bir önem taşıyor. Ne yazık ki, ülkemizde çocuk edebiyatı uzun yıllar boyunca ihmal edildi. Çocuk edebiyatının ne olduğu ve nasıl olması gerektiği yeni yeni anlaşılmaya başlandı. İlerleyen zamanlarda edebiyat ve toplum ilişkisini çocuk edebiyatı merkezli olarak, farklı bir pencereden de ele almayı arzuluyorum” ifadelerini kullandı.

Tuğçe Yerdelen

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019, 10:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER