ATATÜRK’Ü ANIYORUZ

Milletlerin hayatlarında unutulmayan tarihler vardır. İşte 10 Kasım da Türk milletinin hayatında öyle bir tarihtir. Yok oldu, tarih sahnesinden silindi denilen bir milleti bütün olumsuz şartlara rağmen ayağa kaldıran, o şanlı direnişi gerçekleştiren, daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılış tarihidir 10 Kasım.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra hızla inkılâplar gerçekleştirildi. Modern Türkiye’nin temelleri atıldı. Eğitim seferberliği başlatıldı. Savaşlarda erkek nüfusunun büyük bir bölümünü kaybetmiş, yoksul, yorgun bir milletin silkinişi, dirilişi gerçekleştirildi. Savaşlardaki başarısı ve savaş sonrası ülke yönetiminde gösterdiği performansla dünya, Atatürk’ü asrın lideri kabul etti. İşte 10 Kasım, Türk Milleti’nin büyük önderiyle vedalaştığı ve onu sonsuzluğa uğurladığı tarihtir.

Atatürk, kalkınma mucizesini gerçekleştirirken ekonomiye çeki düzen verdi. Açık vermeyen, denk bütçeler yaptı. Çivi bile üretemeyen bir ülke iken Karma ekonomi modeli ile üretim yapan, istihdam sağlayan fabrikalar kuran bir ülke olduk. Örnek tarım çiftlikleri kurarak tarıma önem veren bir millet yarattı. Kendi yetiştirdiği ile beslenebilen dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olduk. Bir taraftan da Osmanlı’dan devir alınan borçlar ödendi.

Çevremizdeki ülkelerle dostluklar gerçekleştirdi. Eski düşmanlarımız, yeni dostlarımız oldu. “Yurtta sulh, cihanda sulh” dış politikadaki en önemli parolaydı. Çünkü O, savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyordu. O sebeple ülkeyi savaşlardan uzak tuttu. Türkiye Cumhuriyeti’ni uygar dünya ailesine kattı.

Atatürk: “Egemen olan millettir. Bu egemenlik kimseye devredilemez. Kimseyle bölüşülemez. Millet, kendi kaderini eline almıştır ve egemenliğin bir zerresinden bile vazgeçemez” dedi. Saltanatın ve hilâfetin kaldırılarak Türk Milletini temsil etme hakkının sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bırakılmasını sağladı. Bu suretle demokratik rejimin yerleşmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi amaçlanmıştır.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ırkçı bir anlayış değildi. Atatürk, kendisini Türk hisseden herkesi Türk kabul etmiş, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” diyerek, ortak mazi, ortak vatan, ortak tarih esaslarını esas almıştır. “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözü, bu görüşlerin özeti olan bir sözdür.

10 Kasımlar ağlama günleri değil, gençliğe Atatürk’ü ve fikirlerini anlatıp benimsetme günleridir. Atatürk: “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” demişti. Acaba biz bu sözün gereğini yerine getirerek gençlerimize Atatürk’ü anlatabildik mi? Bu soruya pek olumlu cevap vermek mümkün değil. Eğer bu işi doğru düzgün yapmayı başarabilseydik, O’na lâyık olabilseydik bu gün karşılaştığımız olumsuzlukları yaşamazdık.

Osman Atilla “ATATÜRK İÇİN” başlıklı şiirinde şöyle sesleniyor:

            “Tuttun elimizde çıktık sefere

            Kurtardık vatanı, milleti Atam.

            Serdik kör denilen talihi yere,

            Zaferdir savaşın nimeti Atam.

Dağlar altımızda at oldu bizim

Uyan dedin:” Uyan Türk!” Açıldı gözüm

Sakarya suyundan yununca yüzüm

Bilindi Türklüğün kıymeti Atam.

            Duyarız, dalgalar sahili döğer

Sen sade bir Paşa olaydın eğer

Yine kalbimizde alacaktın yer,

Sensin bu vatanın ziyneti Atam.

Bir eşin var mıydı civanmertlikte?

İyi ettik sana Ata dedikte

Sevgin göğsümüzde, eller tetikte,

Serdin bize Tanrı himmeti Atam.

            Her Türk olan “ Atam” der de tutuşur,

            İşitir emrini, derdi yatışır;

            Kâfi bu teselli ona yetişir;

            Sana lâyık olmak niyeti Atam.”

Vefatının 81. yıldönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve şükranla anıyor; Gençliğin O’nun izinde ve O’nun fikirlerinin ışığında bütün olumsuzlukları alt edeceğine ve en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağına yürekten inanıyorum.

YORUM EKLE